‘Inspirerend.’ Dat is het meest gehoorde antwoord op de vraag aan bezoekers wat ze vinden van het eerste publieke symposium van stichting Beheer Improvement Model (BIM) en Novire.

Op woensdag 18 juni zit er een divers gezelschap in zaal De Eik van het Amrath Hotel in Maarsbergen. Zowel zorgprofessionals en bestuurders als verschillende soorten stakeholders vullen de ruim vijftig stoelen. Vanuit verschillende organisaties en functies, maar allemaal op zoek naar verbinding en innovatieve antwoorden. De centrale vraag is: Hoe gaan we om met de veranderingen binnen het zorgstelsel?

Stroperig zorglandschap

Voorzitter van de dag, Emmy-An Kriele, noemt in haar welkom: “We zitten met een stroperig zorglandschap. Er is veel werk aan de winkel.” Dat is iets wat de oprichters van stichting BIM en Novire zich tien jaar geleden voor het eerst realiseerden. Evelien Verkade en Esther Nieuwenhuizen: “We zagen patiënten die in de knel kwamen door een systeem. Medewerkers bij wie de intrinsieke drijfveer zo goed als verdwenen was.” Tijdens de aftrap van het symposium vertellen beide initiatiefneemsters iets over hun zoektocht van de afgelopen jaren. Over hun duik in het huidige zorgsysteem en het besef dat het daarmee waarschijnlijk misgaat. Over het besluit om hun banen op te zeggen en te investeren in een nieuwe oplossing. Een oplossing waarin niet het systeem, maar de klant en de medewerker centraal staan. Esther Nieuwenhuizen: “We beseften ons dat dit alleen kans van slagen had als we drie zaken op hun plek zouden krijgen: 1) Een nieuw denkmodel vanuit de klant als landelijk erkend keurmerk; 2) een netwerk om het samen te dragen en 3) een instrumentarium om het gedachtegoed praktisch vorm te geven. Tien jaar later staan we hier – dankbaar – met het Improvement Model dat in het najaar van 2013 geaccepteerd is door de Raad voor Accreditatie. Het netwerk om ons heen groeit nog steeds en er werken al verschillende organisaties dagelijks met onze praktische software.”

Eén van die organisaties is Stichting PerspeKtief. Een middelgrote stichting voor zorg- en begeleiding, langdurige GGZ, maatschappelijke opvang en vrouwenopvang. Samen met Novire ontwikkelden ze een kernformulier. Een tool voor medewerkers waarbij de klant het uitgangspunt is. De dromen van de klant en alles wat hij wél kan staan centraal.

Denkomslag positief effect op klant en medewerker

Tijdens de Ronde Tafels later op de middag gaat Barbara Berkelaar, bestuurder van PerspeKtief, verder in op het kernformulier. De tool helpt medewerkers het gesprek te voeren met hun klanten. Om de juiste vragen te stellen en samen tot de kern te komen. Vervolgens maakt de software de ontwikkeling van de klant automatisch zichtbaar in overzichtelijke grafieken. Wat gaat er goed? Wat zijn aandachtspunten? Motiverend voor zowel de klant als de medewerker. Barbara: “Onze medewerkers zijn erg enthousiast. Dat is vrij uniek. In mijn ervaring als bestuurder zijn medewerkers meestal niet blij met weer een nieuw systeem om mee te werken. Nog mooier is dat deze denkomslag klanten helpt hun dromen waar te maken. Dit jaar is een kwart van onze klanten vertrokken uit de beschermde woonvorm en heeft nu een eigen voordeur.”

Wonen en zorg scheiden

In een andere zaal zitten Guus Verduijn, directeur van Woonzorg Nederland, en Richard de Laat, partner bij Van Riet advocaten en gespecialiseerd in vastgoed. Met de aanwezigen spreken ze over de mogelijkheden die worden gecreëerd door het juridisch scheiden van wonen en zorg. Naast dat er kansen liggen in de toenemende vraag naar passende, kleinschalige woonvormen, stelt Guus Verduijn dat woningcorporaties weer moeten gaan doen wat ze horen te doen; direct aan de burger verhuren tegen redelijke prijzen. Het oude systeem is niet meer vol te houden. Richard de Laat maakt zich sterk voor eerlijke (huur)contracten die zijn opgebouwd vanuit de positie van de klant. Het uiteindelijke doel is transparantie. Zodat zorggelden weer worden besteed aan zorg voor de klant en niet meer opgaan in het woningbudget.

Tekenend voor zowel deze, als de andere Ronde Tafels, zijn de positieve geluiden en geïnteresseerde vragen uit het publiek.

Een greep uit de reacties van bezoekers op het symposium:
“Indrukwekkend! Dit zijn aan tot denken in mogelijkheden.”
“Dit is een hele nieuwe manier van kijken naar een sector.”
“Het denken vanuit de mens in plaats van de organisatie spreekt me bijzonder aan.”
“Inspirerend en vernieuwend.”
“De betrokkenheid hier van zowel sprekers als luisteraars is groot.”
“Bemoedigend!”

Het symposium wordt afgesloten door oprichters Esther en Evelien met de oproep om samen de verandering in te zetten: “Dream big dreams!”.