De Qsuite bevat al geruime tijd een systeemdossier. In een systeemdossier kan je meerdere dossiers aan elkaar verbinden. Wanneer meerdere mensen uit één (gezins)systeem ieder een eigen hulpvraag hebben, dan moet de individuele hulpvraag recht gedaan worden. Maar de invloed van het systeem en het gezin op de leden is niet te onderschatten. Alles hangt met alles samen. Daarom is een systeemdossier zo belangrijk: om recht te doen aan het systeem. Vanaf vandaag is het systeemdossier weer op een hoger plan getild: bij het plan van bijvoorbeeld moeder kunnen nu ook de kinderen hun eigen acties toebedeeld krijgen. Net zoals alle andere personen uit het netwerk.

Volledig gebaseerd op de principes van Krachtwerk, Veerkracht en Signs of Safety

Het systeemdossier is volledig afgestemd op de principes van Krachtwerk en Veerkracht. Bij Perspektief wordt het dossier bijvoorbeeld gebruikt binnen de teams die werken in de Vrouwenopvang, de Gezinsopvang en in de Ambulante teams die werken in situaties waar huiselijk geweld heerst. In de methoden van Krachtwerk en Veerkracht wordt voor respectievelijk de ouders en de kinderen uitgegaan van eigen krachten. Er zijn veel uitdagingen in de gezinnen maar er zijn ook vooral krachtbronnen waaruit geput kan worden. Denken in mogelijkheden en vooral de verbindingen zoeken met elkaar. Een hele mooie beweging. Hoe risicovol en bedreigend een situatie ook kan zijn, een kind heeft zijn of haar ouders nodig. Een kind zal altijd in verbinding staan met waar hij of zij vandaan komt. Bouwen aan het eigen netwerk is het krachtigste wat de hulpverlener kan doen.

Een gezin, één plan

Dat is ook het mooie aan de methode van Signs of Safety. Met het hele netwerk bij elkaar om de tafel en uitspreken waar de angsten zitten, om ertoe te komen om met elkaar afspraken te maken. Het hele gezin, de familie, de school, de buurt: iedereen die om een onveilige situatie heen kan staan, doet dat. In een framework worden de ervaringen en afspraken vastgelegd. In één plan komen alle afspraken concreet bij elkaar. De hulpverlener houdt de regie en het overzicht: één gezin, één plan.

Hoe werkt het in de Qsuite?

Je bepaalt eerst wie de eigenaar is van het hoofddossier. Wie is de ‘hoofdklant’? Is dat moeder, vader? Of dat de man of de vrouw? Vervolgens bepaal je dat de andere gezinsleden de subdossiers hebben. Wanneer je naar die dossiers gaat – de subdossiers – kan je daar aangeven van welke dossier dit dossier een subdossier is. Met andere woorden: in het dossier van het kind geef je aan dat moeder het hoofddossier is. Nu zijn ze aan elkaar gelinkt.

Voer de metingen in de individuele dossiers uit

Meet de zelfstandigheid bij de volwassenen en de groei en ontwikkeling in aparte vragenlijsten bij de kinderen. Breng de krachten, wensen, hulpvragen en risico’s in beeld.

Dan maak je een systeemplan

Vervolgens maak je een systeemplan. Dat is vanaf vandaag ook mogelijk. Je maakt een plan in het dossier van de hoofdklant, de ouder, en je maakt de doelen aan voor het hele systeem. Vervolgens kan je dan acties toewijzen aan de verschillende leden van het systeem. Zo is er één plan, maar komt het wel voort uit individuele dossiers. Het doet recht aan het systeem én aan het individu.

En we gaan meer doen!

Hierna gaan we nog meer doen. We werken er gestaag aan door, maar we gaan in de komende maanden verder werken aan dit systeemdossier. Bijvoorbeeld aan een rapportagepagina waarin je de voortgang van de afzonderlijke leden kunt zien, maar ook de voortgang van het totale gezinssysteem.

Ook maken we het mogelijk om in de subdossiers het ‘hoofdplan’ in te zien met alleen de doelen en acties die gelden voor het subdossier. In combinatie met onze mobiele applicatie wordt het ook interessant om de kinderen bijvoorbeeld zelf input te laten leveren in hun eigen dossier en dat in het hoofddossier – het systeemdossier – alle input bij elkaar komt. Dat leidt dan weer tot een nieuw systeemplan enzovoorts.

Kijk hier hoe je een systeemdossier aanmaakt:

Qsuite | Hoe maak ik een systeemdossier? from Evelien Verkade

Bekijk hier hoe je een systeemplan aanmaakt:

Instructie Qsuite | Hoe vul ik een plan? from Evelien Verkade

Meer informatie? Neem contact op met Novire!