We zijn ervan overtuigd dat 2017 een bijzonder jaar wordt. Een jaar waarin de samenleving steeds meer op zoek gaat naar vernieuwing en duurzame innovatie. De waarden en wensen van de burger krijgen meer aandacht en ruimte. Tegelijkertijd moeten processen sneller en slimmer worden georganiseerd met minder mensen en middelen. Bepaald geen geringe uitdaging! In 2016 hebben we een recordaantal organisaties op deze en andere ontwikkelingen voorbereid. Graag kijken we in deze artikel samen met u terug en vooruit.

Terugblik 2016

2016 was een mooi jaar voor Novire:

 • Het aantal organisaties dat onze leer- en werkomgeving gebruikt, is in één jaar tijd gestegen van 35 naar maar liefst 180.
 • De kennisconcepten van Novire bleken niet alleen relevant voor de zorg- en welzijnssector. Ook de zakelijke dienstverlening (uitvaartzorg), het onderwijs (ROC’s) en maatschappelijke organisaties vonden hun weg naar Novire.
 • Er zijn mooie samenwerkingsvormen ontstaan met grote, middelgrote en kleine organisaties. De leer- en werkomgeving Qsuite bleek bij alle typen organisaties aan te sluiten.
 • Ons Improvement Model is als geaccrediteerd kennismodel een waardig vervolg gebleken op HKZ en ISO, dat helemaal past bij de transformatie van de zorgsector.

Vooruitblik 2017

We kijken vol verwachting uit naar dit jaar. We geloven namelijk dat de omslag naar meer klantgericht denken en handelen niet ten koste hoeft te gaan van de medewerkers, systemen en financiën van de organisaties waarmee we samenwerken.

Hoe waarborgen we dat? Wat zijn onze plannen voor 2017?

 • Samen met het onderzoeks- en adviesbureau APE ontwikkelen we een nieuw bedrijfsmodel. Het wordt een toepassing van het Improvement Model waarin de klant tastbaar uitgangspunt is bij inrichting en toetsing.
 • Organisaties krijgen te maken met een steeds complexere omgeving. Klanten, ketenpartners, financiers en toezichthouders stellen allemaal andere eisen. Ons systeem komt daaraan tegemoet.
 • Stichting BIM (eigenaar van het Improvement Model) krijgt een eigen Raad van Toezicht en Novire krijgt een Raad van Advies. Zo verstevigen we onze onafhankelijke zeggingskracht en gezagspositie.
 • We gaan samen met Advante werken aan een flexibel consultancyapparaat.
 • We werken sinds deze maand samen met De Heer Software om de markt methodisch breder te bedienen. Zie persbericht.

Wat Novire voor u kan betekenen

De huidige trends plaatsen organisaties en stakeholders voor grote uitdagingen. Novire wil en kan u hierbij helpen! Hoe?

 • Wij bieden organisaties een complete, efficiënte toetsings- en inrichtingsmodus aan. Hoe dat eruitziet, leest u hier. Hierdoor neemt de werkdruk af en komt er meer ruimte voor klanten én medewerkers.
 • Onze gecertificeerde leer- en werkomgeving Qsuite sluit aan op de geldende wet- en regelgeving en wordt continu geactualiseerd.
 • Ons systeem sluit aan op alle systemen waar organisaties mee werken. Denk daarbij aan: ECD, HR, boekhoudsystemen, enz. De migratie verloopt soepel en het Improvement Model is voor zowel kleine als grote organisaties goed bruikbaar en betaalbaar.
 • Het systeem vereenvoudigt niet alleen de bedrijfsvoering op heel veel gebieden; het verandert ook de mindset van de mensen die ermee werken. Op bestuurs-, management- en medewerkersniveau komt de klant centraal te staan, zónder dat organisaties de greep op de bedrijfsvoering verliezen. Integendeel, met behulp van de Qsuite neemt de kwaliteit en de flexibiliteit van de processen en rapportages alleen maar toe.

Novire draagt in 2017 graag verder bij aan uw organisatie. Mocht u vragen, ideeën of tips hebben, dan horen wij die graag. U kunt ons natuurlijk ook altijd bellen of mailen voor een persoonlijke ontmoeting. We wensen u een goed vervolg van 2017!

Meer informatie?

Neem voor vragen gerust contact op met Novire via 033 277 99 77.