Na een periode van ontwikkelen is het dan zover: de testinstructie voor de ouderportal van stichting Omega is opgeleverd. Heel binnenkort gaat de nieuwe ouderportal live en dan kan de pilotgroep van ouders van de kinderen van Omega ermee aan de slag gaan.

Qsuite Klantenportaal

Het doel van de ouderportal is om gemakkelijker berichten over de kinderen die in zorg zijn bij Omega uit te kunnen wisselen. Door de portal te gebruiken, worden de gegevens meteen in het kinddossier vastgelegd, maar is het toch ook mogelijk om korte lijntjes tussen de ouders en de begeleiders en de behandelaren te houden.

Qsuite Klantenportaal

Een aantal ouders die zich opgegeven hebben voor de pilot hebben inmiddels ook toegang tot het volledig kinddossier, zodat ze daarin ook inzage hebben in de doelen en de rapportages. Met deze app kan de communicatie echter nog beter worden vormgegeven en zijn de overdrachtsschriftjes overbodig.

Na de pilot is het de bedoeling om de ouderportal beschikbaar te stellen aan alle ouders. Uiteraard zijn er eerst benieuwd welke bevindingen er uit de pilot naar voren komen!

Meer informatie?

Neem voor vragen gerust contact op met Novire.