Drie zorgaanbieders in Amsterdam (Cordaan, stichting Omega en Ons Tweede Thuis) realiseren samen een woon/logeerhuis op IJburg. Op deze nieuwe locatie wordt volledige begeleiding, verpleging en verzorging geboden met een hierop aansluitend aanbod aan hoogwaardige dagbehandeling voor mensen met meervoudige beperking.

Een uniek samenwerkingsverband

De dagbehandeling kan zowel in het woon/logeerhuis gegeven worden als in het dagcentrum van Omega, dat op loopafstand ligt. Het gaat om een uniek samenwerkingsverband van drie organisaties die hun krachten voor dit prachtige initiatief bundelen.

Het wordt een plek waar heel veel kennis en ervaring samenkomen met als doel topzorg te gaan verlenen. Op 17 augustus tekenden Marga Nieuwenhuijse (Omega), Eelco Damen en Henk Kouwenhoven (Cordaan) en Roel De Bruijn (OTT) de samenwerkingsovereenkomst.

De voorziening opent eind oktober de deuren.

Topzorg vraagt ook om een top-samenwerking op ICT gebied

Nu de samenwerking tussen deze drie organisaties van start gaat, moeten ook de processen en de werkwijzen op elkaar afgestemd worden. Er zijn twee teams die samen rondom de cliënt staan en gezamenlijk de zorg verlenen, een van de (woon)zorg en een van de dagbehandeling. Dit vraagt een goede afstemming.

Cordaan en Ons Tweede Thuis werken met PlanCare van De Heer Software en Omega werkt met de Qsuite van Novire. Het is van groot belang dat de eigen processen en systemen door kunnen gaan, en dat de medewerkers van beide organisaties vanuit de eigen systemen – die voor alle cliënten gelden – de gegevens kunnen uitwisselen van de gezamenlijke cliënten van dit project.

Dit vraagt een hele goede samenwerking tussen De Heer Software en Novire. Beide organisaties willen uiteraard heel graag hun bijdrage leveren om dit unieke project tot een succes te maken.

De Heer Software en Novire kenden elkaar al vanuit een eerdere samenwerking, maar nog niet eerder werd een systeemintegratie op deze wijze tot stand gebracht.

Ontwerp en dan snel van start

Om dit goed te laten verlopen, hebben Cordaan, Omega, De Heer Software en Novire eerst geïnventariseerd en een ontwerp van de systeemintegratie ontwikkeld.

Woon- zorghuis IJburg

Nu dat gereed is, brengen beide partijen de kosten in beeld en brengen zij een offerte uit. Indien alles akkoord is, moeten we ook snel aan de slag. Immers, eind oktober moet alles al gereed zijn, zodat de topzorg per 1 november al direct geleverd kan worden.

Meer informatie?

Neem voor vragen gerust contact op met Novire.