In januari rondde de eerste trainer van Novire, Lianne van Dorp, de eindopdracht Wijkgericht werken af. Sinds augustus 2015 zijn de trainers aan hun eigen opleiding Wijkgericht werken begonnen. In januari was Lianne als eerste gereed met de gehele opleiding en de eindopdracht en inmiddels is de uitkomst van de beoordeling gereed: met overweldigende scores is de persoonlijke certificering behaald!

Wijkgericht_eindopdracht.jpg

Nadat we in augustus de opleiding gestart zijn, is er veel gebeurd. Maar liefst 225 studenten en docenten van het Hoornbeeck College zijn aan de opleiding begonnen. Veel ronden hem in deze periode ook af door het maken van de eindopdracht. Nadat de trainers gecertificeerd zijn, kunnen zij starten met de beoordeling van de eindopdracht van de docenten. Nadat dan alle docenten gereed zijn, kunnen degenen die hun persoonlijke certificering behaald hebben, starten met de beoordeling van de docenten.

Train de trainer

Dit is de werkwijze van het train-de-trainer-principe. De kwaliteitswaarborg ligt in de persoonlijke certificering. In de afgelopen periode was dat een beetje zoeken. Parallel aan het zelf volgen van de opleiding hebben de beide trainers van Novire, Anne Marie Goudriaan en Lianne van Dorp, ook de docenten van het Hoornbeeck College opgeleid. Een deel van deze docenten heeft in deze periode ook een grote groep studenten begeleid. Een complexe situatie in deze eerste fase, want formeel moet natuurlijk eerst de certificering zijn behaald voordat er les gegeven kan worden. Met deze constructie kon er echter toch voortvarend worden begonnen in het studiejaar 2015/2016.

Persoonlijke certificering onder accreditatie

De persoonlijke certificering vindt plaats onder de acceptatie van de Raad voor Accreditatie van het Improvement Model. De stichting Beheer Improvement Model (BIM) draagt zorgt voor het beheer van het certificatieschema. Stichting BIM geeft derhalve ook de persoonlijke certificeringen uit. Heb je een certificering behaald, dan word je vermeld in het register.

bim_register.jpg

Tweede persoonlijke certificering voor Lianne

Voor Lianne is het nu zelfs al haar tweede certificering. Nadat zij eerder die van auditor Improvement Model behaalde, waarin vooral de technische toetsing de nadruk had, behaalt zijn nu ook de certificering van Wijkgericht werken. In de opleiding Wijkgericht werken staat veel meer de basisfilosofie en de methodiek van het mensgerichte denken en werken (Improvement Model) centraal. Bij elkaar een prachtige combinatie! Nu dit resultaat binnen is, volgt binnenkort nog de formele uitreiking van het certificaat.

Lianne, van harte gefeliciteerd!

Meer informatie?

Neem voor vragen gerust contact op met Novire.