In de prachtige nieuwe locatie van stichting MEE Groningen zijn we vorige week met elkaar het traject gestart met een inspirerende inventarisatiedag. Deze eerste dag in het traject stond in het teken van ‘informatie ophalen’. Hoewel we in het selectietraject al veel informatie met elkaar hadden uitgewisseld, zijn we deze dag gestructureerd op een heel aantal thema’s verder de diepte in gegaan.

Procesontwerp

In het kennismakings- en selectietraject hebben we met elkaar al ruimschoots stilgestaan bij de processen van MEE en hoe de Qsuite die processen zou moeten ondersteunen. Dat heeft geleid tot een procesontwerp.

Ontwerpinrichting MEE

Hoewel we dat heel gedegen hebben gedaan, was het wel een goed moment om dat procesontwerp nog eens te herijken. Stichting MEE heeft immers zelf ook een lean-traject doorlopen en zo ook de wens om processen hier en daar nog beter in te richten. De Qsuite kan daar goed op aansluiten.

Nmbrs en Exact

Daarbij zijn we ook de diepte in gegaan ten aanzien van de twee applicaties die we koppelen aan de Qsuite: Nmbrs en Exact. Terwijl Novire net twee dagen daarvoor bij Nmbrs was geweest, was het natuurlijk erg leuk om de mogelijkheden met elkaar te verkennen en de gewenste procesflows en daarbij behorende inrichting van de koppeling te bespreken.

Ontwerp verder uitwerken en vervolgstappen

De volgende stap is nu om alle verzamelde informatie uit te werken in een nieuwe versie van het procesontwerp. Begin mei gaan we opnieuw een volledige dag naar Groningen om dat procesontwerp met elkaar vast te stellen. Daarna kunnen we gaan inrichten en koppelen én het migratietraject gaan starten.

Uiteraard hoort hier ook de koppeling met De Heer Software voor de declaraties bij. De samenwerking met De Heer Software en stichting MEE is inmiddels ook opgestart én Novire en De Heer Software zijn volop bezig met het koppelen van hun applicaties. Alles zal in een paar weken bij elkaar komen: mooie stappen liggen voor ons!

Neem voor vragen gerust contact op met Novire via 033 277 99 77.