Afgelopen donderdag was het zover: de eerste workshop samen met Umah-hai. We kijken terug op een warme, maar inspirerende middag. In deze middag hebben we vooral kennis uitgewisseld en zijn ze zelf al concreet in het digitale systeem Qsuite aan de slag gegaan.

Umah-hai en Novire

Umah-hai is een zorgorganisatie die is ontstaan uit een cliënteninitiatief. De organisatie is op een punt gekomen waarop dat ze opnieuw kritisch kijkt naar systemen en organisatie-inrichting; door de transitie in 2015 worden er vanuit de WMO nadrukkelijker eisen gesteld aan kwaliteitsborging. Umah-hai wil hierin graag net zo vernieuwend te werk gaan als dat haar eigen organisatie is en heeft daarom voor het Improvement Model en voor Novire gekozen.

Umah-hai heeft voor Novire gekozen vanwege de moderne en vernieuwende aanpak én vanwege het feit dat Novire een totaaloplossing biedt. Met de Qsuite van Novire heb je alles geregeld: beginnend bij een nieuw klantdossier leidt het tot uitkomsten van zorg en – als vanzelf – is de kwaliteit en de verbetercyclus in de organisatie geborgd.

Inrichten door te doen

Afgelopen donderdag hebben we eerst kennis gedeeld. We hebben uitgebreid gesproken over wat belangrijk is voor Umah-hai. Wat maakt Umah-hai uniek? Wie zijn de klanten? Wie zijn de medewerkers? Hoe lopen processen nu? Wie doet wat? Waar is winst te halen? Wat moet absoluut geborgd zijn en blijven in de software en waar kunnen we zaken slimmer en handiger doen?

Umah-hai en Novire

Er kwamen mooie ideeën op tafel. Met alle kennis die Novire al had opgedaan over de organisatie vanuit de voorgesprekken, had zij een inrichting in het systeem gemaakt. Daarmee zijn we concreet aan de slag gegaan.

Alle informatie op een rij

We hebben alle belangrijke informatie op een rij gezet. De inhoud van de verschillende workshops staat op papier, maar ook een rondleiding door het systeem van Umah-Hai is uitgewerkt. Zo hebben we met elkaar een goed vertrekpunt, maar meteen een naslagwerk.

Een rondleiding door de Qsuite van Umah-Hai from Evelien Verkade

De informatie is digitaal beschikbaar, maar tijdens de workshop hebben we deze informatie ook per map uitgereikt. Samen met de tokens en de gebruikersaccounts voor de software konden we van start.

De kop is er nu af en het vervolg staat begin september gepland.