Kort nadat de eerste docent Wijkgericht werken haar persoonlijke certificering behaalde, is het nu de beurt aan de Colinda de Vos, docent van het Hoornbeeck College. Met wederom een prachtige score behaalde ook zij haar persoonlijke certificering. Colinda is nu gerechtigd om ook de beoordeling van haar studenten uit te voeren en daar is ze ook meteen mee gestart.

meting.png

Train de trainer met hele stevige kwaliteitswaarborgen

Nadat we in augustus de opleiding gestart zijn, is er veel gebeurd. Maar liefst 225 studenten en docenten van het Hoornbeeck College zijn aan de opleiding begonnen. Veel ronden hem in deze periode ook af door het maken van de eindopdracht.

Binnen de opleiding geldt het train-de-trainer-principe. Zo kan de kennis en de overdracht ervan uitwaaieren. Maar wel met twee héle stevige kwaliteitswaarborgen: in de eerste plaats uiteraard de online leer- en werkomgeving waar altijd alle inhoud te vinden is. De inhoud kan zo in een train-de-trainer-principe niet ‘vervagen’. En in de tweede plaats de persoonlijke certificering.

Persoonlijke certificering onder accreditatie

De persoonlijke certificering vindt plaats onder de acceptatie van de Raad voor Accreditatie van het Improvement Model. De stichting Beheer Improvement Model (BIM) draagt zorgt voor het beheer van het certificatieschema. Stichting BIM geeft derhalve ook de persoonlijke certificeringen uit.

Heb je een certificering behaald, dan word je vermeld in het register.

BIM register

De certificering heeft een geldigheidsduur van een jaar. Na een jaar volgt er een opfrismoment en een herbeoordeling op basis van een praktijkcasus. Zo blijft de kwaliteit hoog én actueel: een leven lang leren gegarandeerd!

De eerste beoordeling van de studenten

Nu Colinda haar certificering heeft, is zij gestart met het beoordelen van de studenten. De eerste gecertificeerde student kunnen we dus binnenkort ook verwachten. Maar allereerst: gefeliciteerd Colinda, met het prachtige resultaat!

Meer informatie?

Neem voor vragen gerust contact op met Novire.