Tijd schrijven doen we om de uren te kunnen verantwoorden, om voortgang van projecten te monitoren, om de salarisadministratie mee te kunnen voeren en – niet te vergeten – om te kunnen declareren. Het is daarom één van de belangrijkste functies binnen een applicatie. Binnen de Qsuite hebben we deze functies wederom uitgebreid.

Slim binnen de formele zorg

Binnen de formele zorg is de manier van tijd registreren zo ingericht dat je als medewerker geen last ervaart. Je registreert persoonlijke verzorging of je vinkt af dat je de steunkous hebt aangetrokken, en het systeem zorgt er ‘onder water’ voor dat de juiste prestaties bij de juiste financier worden gedeclareerd. Nu we als Novire met de landelijke uitrol van de Qsuite binnen de informele zorg bezig zijn, ontstonden er ook nog andere behoeftes met betrekking tot tijd schrijven.

Veel verschillende financiers, veel verschillende producten

Kenmerkend voor de informele zorg is namelijk dat er geen landelijke standaarden zijn voor de declaratie, zoals binnen het landelijke berichtenverkeer. Iedere organisatie heeft eigen producten, contracten en financiers. Deze kunnen sterk uiteenlopen. Tijd dus voor voldoende flexibiliteit, maar wel een zeer stevig en solide registratieproces.

Er zijn verschillende manieren om te registreren. Je kan bijvoorbeeld tijd noteren wanneer je een contactverslag maakt, activiteiten registreren of natuurlijk gewoon je tijd boeken op een werkbriefje. Maar alles wel op basis van het eigen productportfolio. Vanaf nu kan dat nog makkelijker binnen de Qsuite op het werkbriefje.

In dit document lees je alles over de achtergronden van hoe registratie en verantwoording werkt:

Registratie en verantwoording in de Qsuite | Hoe werkt dat in de informele zorg? from Evelien Verkade

En in deze slides vind je praktische handelingen voor wanneer je tijd wilt boeken op een werkbriefje:

Instructie | Tijdsregistratie op een werkbriefje voor de informele zorg from Evelien Verkade

Meer informatie?

Wil je meer meten over de beste mogelijkheden voor jouw organisatie? Neem dan gerust contact op met Novire.