Novire is een kenniscentrum. Novire beschikt over meer dan 20 jaar kennis en ervaring in alle verschillende sectoren van de gezondheidszorg. En die kennis delen we meer en meer. Daarom volgt er binnenkort weer een mooie toevoeging aan onze website. We gaan onze publicaties op de website plaatsen. Zodat de kennis kosteloos gedeeld kan worden.

Niet zomaar kennis

Novire heeft alle kennis in huis. Dat is niet zo maar kennis. In de werkpraktijk van de zorg zelf is de basis gelegd. Dwars door alle sectoren en branches heen heeft Novire unieke ervaring opgedaan. Al die kennis is al jarenlang gebundeld en met elkaar in verband gebracht. Dit heeft geleid tot het Improvement Model. Dit is een denkmodel dat de klant, als burger, en de maatschappelijke opdracht van een organisatie als vertrekpunt neemt. De rest volgt.

Het model is ontstaan in de praktijk. In de praktijk zagen we dat de uitgangspunten van het systeem niet kloppen. Dat de organisatie leidend is en niet de klant. Kan dat andersom? Dat was de grote uitdaging!

Maar dan ook alle wet- en regelgeving, richtlijnen en eisen meenemen

Ja, het kan andersom. Het model is getest, beproefd en valide gebleken. De klant als vertrekpunt nemen kán. Sterker nog, wil je de transitie overleven dat is het noodzaak. Gebruik je hierbij het Improvement Model als hulpmiddel, dan moetje als organisatie wel zeker weten dat álles waar je aan moet voldoen, is inbegrepen. Alle wetgeving, alle richtlijnen, alle eisen van bijvoorbeeld een Inspectie etc. Zodat er geen verrassingen meer zijn. Zodat niet morgen de organisatie gesloten wordt, terwijl je vandaag bijvoorbeeld je keurmerk hebt behaald. Zodat niet morgen een faillissement aan de orde is, terwijl je dacht dat het op orde is.

Een studie: van kennis naar oplossingen

Omdat het Improvement Model dat allemaal omvat hebben we van alle wet- en regelgeving, richtlijnen en eisen een studie gemaakt. Nog steeds doen we dat iedere dag. Zo combineren we onze praktijkkennis met onze studies. Iedere dag. Daar stoppen we niet. We smeden de kennis om tot slimme oplossingen. Tot software. Tot voorbeelden, materialen en concepten.

Kennis delen in een netwerk

Alle organisaties die praktische gebruik maken van deze oplossingen delen ook weer kennis. Deze kennis leidt weer tot nog betere concepten. Tot nog betere software. Tot nog slimmere oplossingen. In een netwerk delen we kennis en kunde.

Kennis presenteren in publicaties

Al deze kennis, van onze praktijkkennis, onze studies en onze netwerkkennis, zetten we niet alleen om in concepten en software. We schrijven ook publicaties. Folders, brochures en artikelen. Die gaan we binnenkort op onze website delen.

Kennis in publicaties

Daar zijn we trots op. Want de kennis van Novire is altijd toegepaste kennis. Altijd met een draai richting een concrete oplossing. We zullen onderzoeken gaan doen en de uitkomsten eveneens publiceren.

Kennis bundelen in dossiers

Om dit allemaal overzichtelijk te houden, komt er nog een aanpassing op de website. We gaan daarom ‘dossiers’ inrichten.

Kennis bundelen in dossiers

Onze nieuwsartikelen, blogs en publicaties zijn op basis van 8 verschillende thema’s te benaderen. Deze thema’s zijn: bedrijfsvoering, informele zorg, kwaliteit, opleiding, personeelsmanagement, software, strategie en zorgproces. Op de nieuwspagina zijn deze thema’s terug te vinden!

Meer informatie? Neem contact op met Novire!