We nodigen u van harte uit voor een inspiratiemiddag met als thema: ‘Wij verbinden zorg’. Het belooft een boeiende middag te worden door een mooie combinatie van eigentijdse workshops, interessante sprekers en ruim voldoende netwerktijd.

Welkom op 2 november van 12.00 uur tot 18.00 uur in het MindCenter, Vianen.

De informatiemiddag wordt georganiseerd door De Heer Software, De Heer Medicom en Serviant. Novire verzorgt diverse workshops en Esther Nieuwenhuizen is een van de hoofdsprekers.

Het programma

12.00 - 13.00 uur Feed your mind, mind your food!

 • Ontvangst met inlooplunch

13.00 - 17.00 uur Food for thought!

Het programma bestaat uit diverse praktische workshops gecombineerd met een inhoudelijk verhaal van Esther Nieuwenhuizen, die daarin een vertaalslag maakt van landelijke ontwikkelingen naar de consequenties voor zorgmedewerkers.

Vanuit de Inspectie en zorgverzekeraars worden strengere en andere eisen gesteld aan de bekostiging, organisatie en kwaliteit van zorg.

Novire neemt u graag mee in haar oplossing:

 • Zicht op de klant en medewerker
 • grip op de organisatie
 • Ruimte om te ondernemen

Het door Novire ontwikkelde Improvement Model geeft organisaties handvatten om een klantgestuurde organisatie met toekomstperspectief te worden.

Het ict-instrumentarium Qsuite ondersteunt dit door samenhang aan te brengen bij organisaties in hun klant-, medewerker- en managementprocessen.

Kernthema’s in Esthers verhaal zijn: regie en zelfsturend vermogen, zelfstandigheid van medewerkers en professionals en een duidelijke maatschappelijke legitimatie en meerwaarde van de organisatie.

17.00 - 18.00 uur Netwerkborrel met FingerFood

Schrijf u nu in

Een greep uit de workshops

Novire verzorgt samen met haar partners de volgende workshops:

 • Een innovatief ketenconcept geborgd in slimme ict, hoe werkt het? Binnen Jeugddorp De Glind en koepelorganisatie Gezinshuis.com wordt een nieuw toekomstbestendig kwaliteitsconcept vormgegeven, wat de positie (vraag én perspectief) van het kind als uitgangspunt neemt. Carolien Bronkhorst (Bureau Anders) verzorgt deze inspirerende workshop.
 • Scheiding tussen wonen & zorg leidt tot grote uitdagingen met betrekking tot bedrijfsvoering en businessmodellen. Wat wordt het nieuwe rendement en wat zijn daarbij juridische vraagstukken? Partner bij Van Riet Advocaten Richard de Laat en innovatiemanager Rik Hulsman van Volker Wessels gaan graag het gesprek met u aan.
 • Welke rol speelt onderwijs? Er is kritiek vanuit de Inspectie, verzekeraars en andere toezichthouders op de kwaliteit van dossiers, methodische verantwoording en interactie met de klant. Waarom is dat zo moeilijk in de praktijk? En welke rol kan goed mbo-onderwijs hierin spelen? Het Hoornbeeck College gebruikt de, samen met Novire ontwikkelde, lesmodules Wijkgericht werken Plus. Dat levert mooie resultaten op die zij tijdens deze workshop graag met u delen.

U bent natuurlijk ook van harte welkom op andere workshops, zoals:

 • Implementatie cliëntenportaal, wat betekent het voor de medewerker in de zorg?
 • Zorgtechnologie & Domotica; aantoonbare kwaliteitsverbetering voor het zorgproces.
 • ‘Ken je mij? Wie ben ik dan?’ (Client Journey).
 • (Anoniem) Chatten, een nieuwe vorm van hulp- en zorgverlening.
 • Vraag het Gerrit (Zorgdomotica).

Binnenkort volgen er meer workshops. Houd hiervoor onze social media en deze website in de gaten!

Wij zien ernaar uit u te ontmoeten!

Schrijf u nu in