Novire is door het Netwerk Kleinschalig Wonen uitgenodigd om donderdag 21 mei aanstaande te vertellen over haar visie op kwaliteit. En om de mogelijkheden van het nieuwe kwaliteitscertificaat ‘Improvement Model’ toe te lichten.

Logo NetKW

Netwerk Kleinschalig Wonen

Het Netwerk Kleinschalig Wonen verenigt globaal 50 leden die allen zijn gestart of willen starten met het bieden van woonruimte, service en zorg in een kleinschalige woonzorgvoorziening. Veelal bieden de organisaties aan 10 tot 25 personen de mogelijkheid om in een mooie locatie service en zorg af te nemen die afgestemd is op de persoonlijke wensen van deze klanten. De visie van de ondernemer is vaak vernieuwend en de reden geweest om ‘iets anders te starten’. Om te laten zien dat het ook anders kan. Enkele keren per jaar organiseert het Netwerk een ledenvergadering waar voor de leden interessante onderwerpen aan de orde komen.

Spanningsveld

En daar kan dan exact ook het spanningsveld met ‘kwaliteit’ liggen. Want wordt ‘iets nieuws doen’, met oprechte betrokkenheid voor de klanten en vanuit een vernieuwende filosofie, niet ingeperkt door kwaliteitsmodellen en keurmerken die uniformeren, standaardiseren en voorschrijven? Die zijn opgebouwd vanuit de organisatie en niet vanuit de klant?

Maar wat is kwaliteit?

De eerste interessante vraag is dan: ‘wat is kwaliteit eigenlijk?’. Is dat een keurmerk? Is dat een handboek? Zijn het protocollen en instructies? Of gaat het om iets anders? En hoe past kwaliteit in de huidige tijd?

Steeds belangrijker

Kwaliteit wordt steeds belangrijker. Niet om te voldoen aan de richtlijnen als doel op zich. Maar wel om de beste zorg tegen de beste prijs te kunnen leveren. Om de ‘klantbelofte’ en de ‘maatschappelijke belofte’ waar te maken. Om ‘maatschappelijke meerwaarde’ zichtbaar te maken voor iedereen die wil zien hoe het ervoor staat in een organisatie.

Veel mogelijkheden

Er zijn in de markt veel mogelijkheden om aan kwaliteit te werken. Er zijn kwaliteitsmodellen en –systemen beschikbaar. Voorbeelden ervan zijn ISO en HKZ. Maar ook Prezo van Perspekt biedt mooie mogelijkheden om werkwijzen te ordenen, kwaliteit te meten en op basis daarvan dienstverlening te verbeteren. Ook Perspekt zal tijdens deze middag Prezo toelichten.

Klaar voor de toekomst

Novire vertelt daarnaast deze middag over het Improvement Model. Het Improvement Model is de meest recente oplossing die in het werkveld zelf is ontstaan. Een netwerk aan zorgexperts heeft zelf het initiatief genomen om een nieuw instrument te ontwikkelen. Een nieuwe loot aan de stam, volledig afgestemd op de huidige transitie en de verschuivingen die in de zorg in de toekomst nog gaan plaatsvinden.

De mens is het uitgangspunt

Met de belangrijkste waarde: het uitgangspunt is altijd die burger, de mens. Met deze fundamentele waarde: dat iemand altijd in staat is eigen regie over het eigen leven te voeren. En dat het dan ook juist dáár om gaat bij kwaliteit. Maar dat je dat vervolgens wel zó serieus moet nemen dat je dat dan ook in alle onderdelen van de organisatie aan de dag legt.

Van systeemgericht naar mensgericht en naar maatschappelijke meerwaarde

Om vervolgens de verschuiving van organisatiegericht naar klantgericht te maken. Sterker nog: van systeemgericht, maar mensgericht. En wanneer een organisatie die beweging maakt en de uitkomsten ervan ook nog eens zichtbaar maakt naar haar klanten en financiers, dan is er aantoonbare maatschappelijke meerwaarde. Dáár gaat het over bij het Improvement Model.

Meer hierover en over hoe dat dan concreet werkt, vertelt Novire op aanstaande donderdag 21 mei tijdens de partnerbijeenkomst van het Netwerk Kleinschalig Wonen te Hilversum.