Na hard werken mag Allcura Thuiszorg als eerste organisatie in Nederland het keurmerk Improvement Model ontvangen uit handen van certificerende instelling TUV Nederland in de persoon van directeur dhr. E. Franken. Dit zal plaatsvinden op 19 mei aanstaande. Uiteraard is Novire hierbij aanwezig.

Logo Allcura

Een nieuwe manier van denken

Het Improvement Model is een prestigieus en landelijk erkend kwaliteitscertificaat. Het is gebaseerd op het denkmodel van Novire dat de klant als vertrekpunt neemt. De klantbelofte en maatschappelijke belofte zijn leidend en de organisatie is volgend. Een denkwijze die vanuit abstracte lijnen in alle details is doorgevoerd.

Omgezet in een certificatieschema

Stichting Beheer Improvement Model (BIM) heeft namens Novire dit denkmodel doorontwikkeld in een certificatieschema. Op basis van dit nieuwe schema is stichting BIM door de Raad voor Accreditatie sinds 2013 geaccepteerd als schemabeheerder. Het toetsen is voorbehouden aan Certificerende Instellingen die eveneens door de Raad voor Accreditatie getoetst zijn. TUV Nederland QA BV zal als eerste certificerende instelling opgaan voor deze accreditatie in 2015 en is daarmee gerechtigd om zorginstellingen te certificeren.

Allcura Thuiszorg

En zo is dat bij Allcura Thuiszorg gegaan. Allcura is een is een lokaal christelijke thuiszorgorganisatie. Allcura werkt vanuit de gedachte dat lokaal georganiseerde zorg met zorgverleners, zorgpartners en vrijwilligers uit de omgeving bijdraagt aan de wens van de klant. Een werkwijze waarbij zorgverlener en zorgvrager samen de weg (ver)kennen zodat optimale zorg geboden wordt.

Allcura werkt al een aantal jaar volgens het gedachtegoed van het Improvement Model vanwege haar samenwerking met de Lelie zorggroep en Novire. Allcura werkt samen met de Lelie zorggroep voor het verlenen van de zorg aan haar cliënten en Lelie zorggroep en Allcura hebben het Improvement Model ingezet als middel voor de gezamenlijke kwaliteitstoetsing en -verbetering.

Certificaatuitreiking op 19 mei

Door deze werkwijze heeft Allcura een dusdanig kwaliteitsniveau bereikt, dat zij dat eind 2014 de uitkomsten en resultaten ook extern wilde laten toetsen. Dat is gebeurd in een audit door TUV Nederland QA BV. Het resultaat was een mooie score waarmee Allcura gerechtigd is het certificaat te ontvangen op 19 mei aanstaande. Omdat Allcura daarnaast nog eens de eerste organisatie in Nederland is die deze certificering heeft behaald, wordt de uitreiking een extra feestelijke bijeenkomst.

Meer lezen? Bekijk dan ook de klantcase van Allcura op onze site.