Afgelopen maandag overhandigde Esther Nieuwenhuizen, namens stichting Beheer Improvement Model, aan Alja Wiers, lead auditor bij TUV Nederland QA BV, haar certificaat. Met het certificaat wordt de kroon gezet op de 1,5 jaar durende opleiding tot auditor Improvement Model.

Uitreiking

Persoonlijke certificering behaald

Alja behaalde al eind juni haar certificering, maar nu was het moment van de uitreiking daar. Alja is de tweede auditor die deze zware en intensieve opleiding met goed gevolg heeft afgelegd. Stichting BIM én Novire feliciteren Alja, en daarmee ook TUV Nederland, van harte!

Het Improvement Model: alsof je een nieuwe taal leert

Het Improvement Model is een denkmodel om vanuit de opdracht van de burger en vanuit de opdracht van de maatschappij de zorgorganisatie op te bouwen. Deze beiden bieden namelijk stevige houvast in de transitie die nu gaande is in de zorg. Het Improvement Model is daarnaast meer dan alleen een denkmodel. Het is door stichting Beheer Improvement Model (BIM) onder acceptatie van de Raad voor Accreditatie gebracht. De validiteit van het denkmodel is hierdoor aangetoond. Het is daarmee één van de twee geaccrediteerde keurmerken voor de zorg op basis van productcertificering.

Het is niet eenvoudig om de principes van het Improvement Model onder de knie te krijgen. Is de kennis eenmaal verworven, dan begrijp je niet meer dat je ook anders hebt gedacht. Maar het is wel ‘180-graden-andersom-kennis’. Het vraagt tijd, doorzettingsvermogen en betrokkenheid om de opleiding te volgen en succesvol af te ronden. Het is daarom zeker niet vanzelfsprekend dat Alja deze opleiding met goed gevolg heeft afgerond.

Nu ook gepubliceerd in het landelijke register

Sinds vorige week publiceert stichting BIM de organisaties en personen die het Improvement Model-certificaat behaald hebben in het landelijke register.

Register

In dit register worden alle organisaties en personen met hun certificaat en score vermeld. Zo kan worden nagegaan of een geclaimd certificaat ook daadwerkelijk (nog) geldig is.

De lat ligt hoog, erg hoog

De lat ligt hoog en het traject om op de lijst te komen is intensief. De lijst is daarom nog niet zo lang. Het model staat aan het begin, maar is zeer veelbelovend. De norm en de lat liggen echter wel hoog. Juist omdat een kwaliteitscertificaat wel écht waarde moet toevoegen. Omdat je niet vandaag als organisatie gecertificeerd kan zijn, maar morgen door de Inspectie op de vingers getikt wordt. Zodat we zeker weten dat organisaties die vandaag gecertificeerd worden, niet volgende week failliet zijn.

Het Improvement Model heeft een bredere en diepere scope dan welk ander kwaliteitsmodel ook. Het is ook veel meer dan alleen een kwaliteitscertificaat: het gaat over bedrijfsvoering, over AO/IC, het gaat over bestaansrecht en continuïteit, het gaat over wetgeving, trends en ontwikkelingen. Maar bovenal gaat het over transparantie. Transparant zijn is lef hebben. Chapeau daarom voor die mensen die het aangedurfd hebben én voor alle mensen die er nu mee bezig zijn, om op deze lijst te komen.

Stapsgewijs ernaar toewerken

Omdat de lat hoog ligt, kunnen professionals en organisaties ook in stappen ernaar toewerken. Met slimme oplossingen zetten organisaties nu volop de juiste stappen om naar deze transparantie toe te werken.

Van organisatie, naar auditor, naar zorgprofessional

Maar niet alleen organisaties en auditoren doen dat. Ook zorgprofessionals op alle niveaus werken daar – ieder vanuit de eigen rol – naartoe. Zo start bijvoorbeeld een opleiding voor MBO-docenten en studenten al deze weken.

Meer informatie? Neem contact op met Novire!