Afgelopen maandag was het zover: de uitrol van de Qsuite als registratiesysteem voor de inloophuizen van stichting IPSO. Maar liefst 55 coördinatoren van de inloophuizen – verspreid door het hele land – hebben hun starterskit ontvangen.

Starterskit IPSO (verkenner) from Evelien Verkade

IPSO en landelijke uniforme registratie

Binnen stichting IPSO werken inloophuizen en psycho-oncologische centra samen aan een kwalitatief hoogwaardige, laagdrempelige psychosociale zorg voor mensen met kanker en hun naasten. Maar liefst rond de 80 inloophuizen maken onderdeel uit van deze landelijke koepelorganisatie. Ook maken 5 psycho-oncologische centra hier deel van uit.

Voor de inloophuizen is er al een langere tijd behoefte aan een registratiesysteem dat landelijk kan worden ingezet, zodat gegevens kunnen worden verzameld. Tegelijkertijd zijn de afzonderlijke inloophuizen zo uniek, dat er ook goed maatwerk moet kunnen worden geboden. Na een periode van zoeken naar een passende leverancier, hebben IPSO en Novire elkaar ontmoet medio 2015. In het najaar van 2015 hebben de stuurgroep van IPSO en Novire gewerkt aan het passend maken van de oplossing.

Nu is het dan zover

En nu is het dan zover: de uitrol is begonnen. Met de starterskit kunnen de coördinatoren of directeuren van de inloophuizen zich gaan inlezen en zich gaan oriënteren op hoe de implementatie in de eigen inloophuizen vorm moet gaan krijgen. In de leeromgeving vinden ze alle noodzakelijke informatie.

registeren-qsuite-ipso.jpg

Men kan de opgedane kennis meteen toepassen in de demo-werkomgeving. Hier kan volop in geoefend worden.

ipso-startpagina.jpg

In de tussentijd kunnen de inloophuizen hun gegevens gaan verzamelen in een Excelbestand. Bij de definitieve uitrol eind maart van de omgevingen per inloophuis, zal Novire ervoor zorgen dat die gegevens geïmporteerd worden.

Bij het verstrekken van de starterskits is de volgende informatie verzonden:

Voor alle duidelijkheid: dit is een oefenomgeving en dus nog niet de werkomgeving, om al officieel te registreren. Toegang daartoe volgt eind maart, zodat iedereen eerst de kans krijgt om zich het programma goed eigen te maken.

Door de leeromgeving kunt u zich zelfstandig verdiepen in de mogelijkheden van het registratiesysteem. De leeromgeving is echter ook beschikbaar voor uw collega’s die op een later moment met het systeem zullen gaan werken. De leeromgeving is dus een e-learning maar meteen ook een digitale handleiding en naslagwerk.

Novire zal voor uw collega’s een versie van de leeromgeving beschikbaar stellen welke alleen op hun rol toegesneden is. U heeft als coördinator de volledige inzage. Zo kunt u zich uitgebreid voorbereiden en verdiepen in de mogelijkheden.

Gedurende deze oriëntatieperiode rondt Novire de laatste werkzaamheden aan het verfijnen van het systeem af. We verwachten dat u eind maart de toegang tot uw eigen ‘officiële’ besloten omgeving zult ontvangen. In de tussentijd kunt u uw gegevens over uw gasten, vrijwilligers en medewerkers verzamelen in een Excelbestand dat Novire eind maart zal inlezen in het systeem. U dient daarna zelf met terugwerkende kracht uw activiteiten te registreren.

In de leeromgeving leest u verder alles over hoe u deze implementatie vorm kunt geven. Indien nodig kan Stichting IPSO in samenwerking met Novire nog een instructiebijeenkomst organiseren voor het gebruik van het programma. Afhankelijk van de behoefte die u hierin zelf aangeeft nadat u kennis hebt gemaakt met het programma, kan dit op korte termijn georganiseerd worden.

We wensen alle coördinatoren heel veel plezier toe met deze leer- en werkomgeving. Novire zet in de komende weken nog wat punten op de i, zodat alle partijen goed beslagen ten ijs komen wanneer de registratie ook daadwerkelijk eind maart live zal gaan.

Meer informatie?

Neem voor vragen gerust contact op met Novire.