Umah-Hai is een zorgorganisatie die is ontstaan uit een cliënteninitiatief. De organisatie is op een punt gekomen waarop ze opnieuw kritisch kijkt naar systemen en organisatie-inrichting; door de transitie in 2015 worden er vanuit de WMO nadrukkelijker eisen gesteld aan kwaliteitsborging. Umah-Hai wil hierin graag net zo vernieuwend te werk gaan als dat haar eigen organisatie is en heeft daarom voor het Improvement Model en voor Novire gekozen.

Novire en Umah-Hai gaan in de komende weken aan de slag om de Qsuite in te richten en zo gaandeweg toe te werken – via volledige methodische dossiervoering voor klanten en medewerkers – naar kwaliteit nieuwe stijl.

Logo Umah-hai

Umah-hai

Umah-hai is een bijzondere organisatie omdat zij is opgericht vanuit een cliënteninitiatief. Umah-hai biedt mensen met een verleden in de psychiatrie en/of verslavingszorg een tijdelijke (beschermde) woonomgeving en diverse werkgerichte dagbestedingsprojecten. Begeleiding is gericht op zelfstandig wonen en re-integratie op de arbeidsmarkt.

Umah-hai werkt volgens een unieke en succesvolle formule: een groot deel van de medewerkers is ervaringsdeskundig. Dit houdt in dat zij zelf ervaring hebben binnen de psychiatrie en/of verslavingszorg, of naaste(n) hebben met deze ervaring. Naast de opleiding die zij hebben in hun vakgebied, hebben zij ook geleerd hun ervaring als deskundigheid in te zetten. Deze hoge mate van ervaringsdeskundigheid bij onze medewerkers zorgt ervoor dat de organisatie zich optimaal kan verplaatsen in haar deelnemers . Daardoor kan zij nog beter aansluiten op hun wensen en behoeften en herstelgericht werken.

Umah-hai is actief binnen de Provincie Utrecht; Gemeente Utrecht, Gemeente Utrechtse Heuvelrug: Driebergen en Doorn. De organisatie bestaat op dit moment uit ongeveer 70 deelnemers, medewerkers, vrijwilligers en stagiaires. Meer informatie is te vinden op de website van Umah-hai.

Waarde toevoegen

Novire vindt het een eer een bijdrage te mogen leveren en waarde te mogen toevoegen aan deze organisatie met behulp van de Qsuite. Gewoon, werkendeweg bezig zijn in het dagelijkse proces en zo toewerken naar de meest vernieuwende kwaliteitsstandaard in Zorg-Nederland, het Improvement Model.

Aanstaande donderdag gaan we aan de slag!

Aankomende donderdag, 6 augustus aanstaande, gaan we aan de slag. Dan vindt de eerste workshop plaats. Op basis van een vooronderzoek heeft Novire een basisinrichting ontwikkeld. De gebruikers, rollen en menu’s zijn aangemaakt in de Qsuite. We kunnen van start!

Donderdag gaan we met elkaar gesprek over de details. Over de exacte invulling van de klantprofielen bijvoorbeeld. Er volgen daarna testperioden en nog twee workshops, waarin we ook het medewerkerdossier en het organisatiedossier/kwaliteitssysteem onder de loep nemen.

Novire heeft er zin in!