Vorige week zijn we heel hartelijk ontvangen bij stichting MEE in Assen. We mochten daar een demo geven van de Qsuite. Met de Qsuite zijn we inmiddels van de longlist op de shortlist terechtgekomen.

Stichting MEE

Stichting MEE

MEE Drenthe en MEE Groningen werken ieder samen met gemeentes en welzijns- en zorgorganisaties in Drenthe om er voor te zorgen dat kwetsbare burgers mee kunnen (blijven) doen in de maatschappij. De organisaties bieden informatie, advies en ondersteuning aan kinderen, jongeren en volwassenen met een beperking.

In de meeste gemeentes nemen consulenten van Stichting MEE deel aan de wijkteams. De beide organisaties werken samen om een applicatie te selecteren die kan ondersteunen in de dienstverlening aan cliënten, maar ook in het uitvoeren van projecten aan opdrachtgevers.

MEE is namelijk een expertisecentrum dat ondersteuning biedt aan individuele cliënten, maar ook kennis deelt met gemeentes, werkgevers etc.

Gegarandeerd meegroeien

Op basis van een aantal aangereikte casuïstieken konden we de demonstratie van de Qsuite voorbereiden. Met onze inhoudelijke kennis en een flexibel instrument is in deze dynamische tijd de Qsuite een uitkomst voor organisaties als stichting MEE.

De Qsuite is immers in zichzelf heel flexibel en dynamisch. Als een klom klei kunnen we de functionaliteiten ‘toekneden’ naar de best passende oplossing. Dat doen we niet eenmalig. Nee, dat is een continu proces, dat we in een gestructureerde releasecyclus vormgeven. Zo weet stichting MEE zich verzekerd van het feit dat de software meegroeit met de organisatie en met de eisen die aan de organisatie gesteld worden. Novire is dan ook een inhoudelijke kennispartner.

Op basis van de samenwerking zorgen we er met elkaar voor dat de software aansluit en aan blijft sluiten op de zeer diverse werkprocessen van stichting MEE.

We zien uit naar de volgende stap in het selectieproces en uiteraard ook naar een duurzame samenwerking!

Meer informatie?

Neem voor vragen gerust contact op met Novire.