Veiligheid is en blijft een heel belangrijk thema in de zorg. De zorg kende al langer systemen om onveilige situaties te melden, op te lossen én te registreren. Met die registraties kunnen dan verbeteranalyses worden gemaakt. Nu per 1 juli 2016 de Wet Kwaliteit, Klachten, Geschillen en Zorg (Wkkgz) gewijzigd is, gaan we hier nog een stapje verder in. Niet alleen incidenten moeten gemeld worden, maar ook mogelijke veiligheidsrisico’s. Zodat je daar bij voorbaat als organisatie goed op kunt anticiperen.

Regellast

De discussie deze week over de ‘lijst van verpleeghuizen’ doet veel stof opwaaien. De kwaliteit staat onder druk.

Een van de oorzaken die we horen is dat er veel geregistreerd moet worden en dat dat direct ten koste gaat van de zorg zelf. Een blijvende spagaat, want de handen moeten ‘aan het bed’ en tegelijkertijd moeten we ook methodisch nadenken en de overkoepelende blik blijven houden.

Regellast of administratieve druk is zelden administratie; het is een manier om kwalitatief methodisch te werken. De kunst is dan ook om al deze ‘registraties’ niet op zichzelf te bezien, maar ze onderdeel te maken van het reguliere methodische zorgproces.

VIM meldingen

In de Qsuite hebben we daarom vanaf nu ook een VIM melding beschikbaar. Kom je een mogelijke risicovolle situatie tegen, dan kan je dat gemakkelijk melden. De meldingen zijn in de Qsuite direct onderdeel van de kwaliteitscyclus.

Verschillende vormen van meldingen en risico-signaleringen

In de Qsuite bestaan al meerdere varianten van meldingen en risico-signaleringen. Waarom dan ook nog een VIM melding?

Uiteraard hebben onze klanten al incidentmeldingen en prospectieve risicoanalyses tot hun beschikking in Qsuite, die uitgevoerd kunnen worden om de kwaliteit te verbeteren. Maar de invalshoek verschilt toch van de VIM (veiligheidsincident meldingen) en dan met name in de categorieën en het melden van risico’s. De risico’s die mogelijk in de toekomst kunnen leiden tot een incident. De VIM meldingen zijn enkel voor intern gebruik en het verbeteren van de kwaliteit. Incidentmeldingen daarentegen moeten in sommige gevallen ook aan de Inspectie worden gemeld.

Dat neemt niet weg dat een zorgorganisatie verplicht is dergelijke meldingen te analyseren en hier opvolging aan te geven. Om deze nieuwe wetgeving te kunnen faciliteren heeft Novire in Qsuite een aantal aanpassingen verricht en documentatie beschikbaar gesteld. De nieuwe protocollen zullen via onze voorbeelddocumenten beschikbaar worden gesteld en de aangepaste formulieren kunnen bij ons worden opgevraagd. Wij zullen ze dan aan onze klanten beschikbaar stellen.

Wijzigingen in de wetgeving zijn terug te vinden op de pagina van de Rijksoverheid.

Meer informatie?

Neem voor vragen gerust contact op met Novire.