Novire is al een aantal jaren lid van het SMART Business Centrum van de HAN. Vanuit deze contacten zijn we recentelijk tot hernieuwde kennismaking gekomen.

Een nieuwe invalshoek op zeer veel kennisgebieden

Novire heeft een zeer brede oplossing ontwikkeld voor het werkveld. De kern hierbij is het ‘180-graden-andersom denken’. De klant als burger is het vertrekpunt en de organisatie en systemen zijn volgend. Dit levert een nieuwe invalshoek op het terrein van veel verschillende kennisgebieden. Zo levert het niet alleen een nieuwe visie op het gebied van de zorg zelf, maar ook op bijvoorbeeld kwaliteitszorg, informatietechnologie, recht, marketing en personeelsmanagement.

Verkennen van de mogelijkheden

Momenteel verkennen we met elkaar de mogelijkheden om deze nieuwe invalshoek van meerwaarde te laten zijn bij bijvoorbeeld de lectoraten en de faculteiten. Als eerste stap is Novire daarom uitgenodigd voor het mini-symposium ‘Symposium Economische en Maatschappelijke toegevoegde waarde van gezondheid(szorg) en welzijn’. Novire heeft het mini-symposium op 1 april bezocht.

In het mini-symposium kwam de verbinding tussen economie en zorg ruim aan de orde. Juist ook dat is de kern van het denkmodel van Novire, het Improvement Model, dus er liggen mooie aanknopingspunten voor de toekomst!