Vorige week waren alweer de volgende meetings bij stichting Limena. We kijken terug op zeer inspirerende bijeenkomsten waarin we drie thema’s de revue hebben laten passeren.

Limena

We hebben in januari uitgebreid met elkaar stil gestaan bij de wensen van zowel het kindvolgsysteem, het personeelsdossier en het kwaliteitssysteem.

Nu het concreter wordt, zijn er weer nieuwe inzichten naar boven gekomen. Met deze inzichten is Novire weer teruggegaan. We waren nu zover om de eerste conceptinrichting te bespreken.

Momenteel werken we hard aan het verwerken van alle punten, zodat aan het einde van deze maand de controlegroep ook bijgepraat en bijgeschakeld kan gaan worden.

Het streven is dan om na de meivakantie alle collega’s te gaan betrekken en te gaan inwerken zodat ze kunnen wennen aan de nieuwe leer- en werkomgeving. We kijken ernaar uit om na de zomervakantie écht live te gaan!

Meer informatie?

Neem voor vragen gerust contact op met Novire.