Novire heeft vandaag voor het eerst het partnerevent VitaValley bijgewoond. Zij heeft zich op deze bijeenkomst gepresenteerd. Samen met andere partners zal Novire meedenken in de innovatiegroep over het thema Vitaliteit.

Partnerevent VitaValley

Vitaliteit is een breed begrip. Een hele middag is er met alle partners over gediscussieerd en zijn goede ideëen aangedragen. De nieuwe partners, waaronder Novire, presenteerden ook hun visie op vitaliteit.

Vitaliteit voor Novire is ‘erbij horen’ en ‘maatschappelijke meerwaarde hebben’

Voor Novire betekent vitaliteit ‘erbij horen’. Een klant in de zorg niet (alleen) als patiënt of cliënt zien. Maar bovenal en eerst als burger. Als mens die in de diepste kern ‘mee wil doen’ en ‘erbij wil horen’. Wanneer dat het uitgangspunt is, en je confronteert dat met hoe we als maatschappij momenteel aankijken tegen hoe zorg eruit zou moeten zien, dan ontstaat er een zeer interessant vertrekpunt. Dat vertrekpunt kan worden doorgetrokken naar de juridische structuren en de bedrijfsvoering in een organisatie. Is de burger vitaal? Maar is ook de organisatie vitaal? Vitaliteit is dan dus meedoen voor de burger én maatschappelijke meerwaarde hebben voor een organisatie.

Bijdragen in de innovatie

Novire wil vanuit het denkmodel dat zij heeft ontwikkeld- en wat heeft geleid tot een kant-en-klare totaaloplossing – meedenken in de innovaties die VitaValley initieert en coördineert. Novire zal daarom tijd en kennis investeren in de focusgroep die met het thema Vitaliteit verder aan de slag gaat.