Stichting Perspektief en Novire werken sinds 2011 samen. Dat is niet zomaar een samenwerking. Deze samenwerking heeft tot een heel mooi en tastbaar product geleid: het Kernformulier. Stichting PerspeKtief neemt de klant en zijn/haar traject naar herstel en participatie als uitgangspunt voor alles wat zij doet. Een ICT-hulpmiddel dáárbij ontwikkelen: dát was de droom van zowel Novire als PerspeKtief. En het is gelukt! Nu er een eerste periode door de hele organisatie mee gewerkt is, hebben we geëvalueerd en gezamenlijk besloten de volgende stappen te gaan zetten.

Stichting PerspeKtief

PerspeKtief biedt hulp bij wonen, werken en vrijetijdsbesteding. PerspeKtief biedt opvang als dat nodig is. Ook biedt PerspeKtief opvang en hulp bij huiselijk geweld. PerspeKtief is er, kortom, voor mensen, die voor korte of langere tijd opvang, begeleiding of ondersteuning nodig hebben. Mensen die geen dak boven hun hoofd hebben, vrouwen die mishandeld of bedreigd worden, mensen die niet zelfstandig kunnen wonen en mensen die geen dagactiviteiten hebben.

De begeleiding vindt plaats in een veilige woon- of verblijfomgeving. PerspeKtief gaat uit van de eigen kracht en ontwikkelingsmogelijkheden van mensen.

Kernformulier GGZ

PerspeKtief kon in deze besturingsfilosofie een ICT-instrument gebruiken dat hierin ondersteunt. Dat helpt om het goede gesprek te voeren. En dat tevens gegevens over dit inhoudelijke zorgproces genereert. Zodat zowel de klant als de medewerker, en uiteindelijk ook de organisatie, inzicht hebben en de zorg nog beter kunnen laten zijn. Dat is het kernformulier geworden. Dit maakt het hele methodische klantproces inzichtelijk met behulp van neutrale metingen van zelfstandigheid op basis van normaal burgerschap. Hierdoor is sturen op uitkomsten mogelijk hetgeen klant en medewerker de mogelijkheid biedt om tot het goede gesprek te komen.

Over één nacht ijs?

Precies wat PerspeKtief wilde, was ook de droom van Novire: ICT op inhoud, waarbij administratie slechts ondersteunend is. Novire had deze oplossing in het werkveld nog niet gezien. ICT systemen zijn ontwikkeld om mee te kunnen declareren. Om te kunnen administreren. Maar niet om een methodiek mee te kunnen uitvoeren. Laat staan om het goede gesprek te voeren. Een goed gesprek vanuit ‘burgerschap’, niet vanuit ‘je bent de patiënt en wij weten het beter’. Nee, vanuit gelijkwaardige samenwerking. Kwam dit kernformulier dan over één nacht ijs tot stand? Nee, zeker niet. Het heeft veel voeten in de aarde gehad. In kleine stappen groeide het uit tot wat het nu is. Bovendien is het ruimschoots getest op één locatie van stichting PerspeKtief.

Het verhaal van Robin

In deze testperiode is er door een groep medewerkers en klanten naar gekeken. Is er mee gewerkt. Dat was een spannende tijd. Eén klant in het bijzonder, Robin, is bereid geweest mee te werken. Zijn verhaal lees je hier.

Testen, testen, verbeteren en uitrollen

Op basis van de bevindingen in de testperiode is er veel verbeterd. Om het kernformulier gereed te maken voor de uitrol. In het voorjaar en de zomer van 2014 zijn alle teams en locaties getraind door Novire. Ook is er gewerkt aan het gereed maken van het kernformulier voor de Vrouwenopvang / Gezinsopvang en het Ambulant Team Huiselijk geweld. Zij zijn onlangs getraind en zijn nu alle gegevens van hun dossiers aan het invoeren.

Nieuwe mogelijkheden in ICT bieden nieuwe kansen

Nu we een jaar volop bezig zijn, komen de ideeën en suggesties naar boven. In het afgelopen jaar is er hard doorontwikkeld aan het kernformulier door Novire. Nieuwe ICT mogelijkheden bieden nieuwe kansen. Daarom heeft Novire er alles aan gedaan om het kernformulier geschikt te maken voor mobiele apparaten, om gegevens te ontsluiten op een flexibele manier door Business Intelligence Nieuwe Stijl, om de gebruiksvriendelijkheid te vergroten en om methodisch veel meer te kunnen doen. Rapporteren, delen van overdrachtsrapportages, plannen, registreren, signaleren, reminders ontvangen etc etc. Het is maar een kleine greep.

Ontwikkelingen komen samen

Vorige week, 16 juni, was het moment dan daar. PerspeKtief heeft intensief gewerkt in een project om alle verbeterwensen vanuit de organisatie te verzamelen. Novire en PerspeKtief hebben samen nagedacht in een stuurgroep op deze dag wat er verder nodig is, wat wensen zijn en hoe het kernformulier aansluit op de ICT-strategie van de organisatie. Er kwamen mooie resultaten uit dit overleg. Dit heeft geleid tot een concrete actielijst en planning.

Mobiel gebruik per september

Eén van de punten van deze actielijst is bijvoorbeeld om per september aanstaande al te starten met een pilot voor het mobiele gebruik van de website. Mobiel metingen doen, rapporteren, signaleren. Het past in de planning van de organisatie om per januari alle ICT ‘vanuit de cloud’ en ‘voor mobiel gebruik’ aan te bieden.

Dan zijn we technisch waar we uit wilden komen

En dan zijn we technisch ook op het punt beland waar PerspeKtief en Novire het in het begin om te doen was: om de klant. Want met deze mobiele oplossing kan de klant ook gewoon in zijn eigen dossier. Kan hij of zij zelf zien aan welke doelen er wordt gewerkt, zelf metingen doen en rapportages delen.

We gaan hiervoor als Novire hard doorwerken deze zomer, zodat we met elkaar mooie volgende stappen kunnen zetten.