Nadat we in september van het afgelopen jaar te gast waren bij Vriendendiensten Deventer hebben we een offerte mogen uitbrengen. En vorige week mochten we vernemen dat Vriendendiensten Deventer gekozen heeft voor Novire! Daar zijn we heel erg blij mee. We danken deze nieuwe samenwerkingspartner voor het vertrouwen en we kijken uit naar een mooi traject en duurzame samenwerking!

Vriendendiensten Deventer

Vriendendiensten Deventer is er voor mensen (18+) die met de psychiatrie in aanraking zijn (geweest) en behoefte hebben aan informatie, activiteiten, ondersteuning en/of meer sociale contacten. Ook familieleden, vrienden en belangstellenden die meer over de psychiatrie willen weten, kunnen bij ons terecht. We zijn er voor inwoners van de gemeenten Deventer, Olst-Wijhe en Raalte. Vriendendiensten heeft drie kerntaken: Maatjesactiviteiten, Onafhankelijke ggz- cliëntondersteuning en het Zelfregiecentrum.

Vriendendiensten Deventer

Behoefte aan één systeem voor de ondersteuning van de werkzaamheden

Vriendendiensten en Novire zijn met elkaar in gesprek gekomen naar aanleiding van de inzet van de Qsuite én de migratie van de gegevens vanuit MezzoRegistratie voor de leden van Mezzo. Novire heeft door dit traject de Qsuite helemaal doorontwikkeld voor de inzet bij de informele zorg. Én Novire is specialist geworden in de migratie van de gegevens. Niet alleen bij gegevens vanuit MezzoRegistratie, maar ook bij de andere systemen die nog in gebruik zijn. Zoals bijvoorbeeld in de samenwerking met de VMCA uit Almere blijkt.

Vriendendiensten heeft de behoefte aan een systeem dat alle processen van de organisatie kan ondersteunen. In het gesprek vorige week hebben we de verschillende mogelijkheden nader verkend. Vriendendiensten gebruikt ook geen MezzoRegistratie maar een systeem dat voor de maatjesprojecten specifiek is ontwikkeld. Deze applicatie gebruikt VMCA ook, dus de kans is groot dat we ook bij Vriendendiensten Deventer de gegevens kunnen ontsluiten en goed kunnen migreren.

En nu?

Nu gaan we aan de slag! We zijn al bezig gegaan om de Qsuite in eerste aanleg in te richten. Nu gaan we eerst aan de gang met het migreren van de data vanuit het huidige systeem om dan met elkaar in gesprek te gaan over hoe het ontwerp en de inrichting van de Qsuite er exact uit moet zien. Het streven is om binnen 3 – 5 maanden live te kunnen gaan!

Meer informatie?

Neem voor vragen gerust contact op met Novire via 033 277 99 77.