Stichting Manteling op Walcheren en Novire werken samen om – als vervolg op MezzoRegistratie – het systeem Qsuite in te zetten als een proces-ondersteunend te systeem en daarmee het registratiesysteem MezzoRegistratie per 1 januari 2016 te kunnen vervangen.

Logo Stichting De Manteling

Stichting Manteling

Stichting Manteling biedt op Walcheren advies en ondersteuning aan mantelzorgers en vrijwilligers. Manteling biedt hulp aan mantelzorgers, mensen met een ziekte of handicap, mensen met psychische problemen, eenzame mensen, mensen met dementie en mensen in de laatste fase van hun leven. Hierdoor wordt een bijdrage geleverd aan de kwaliteit van leven van mensen die hulp vragen en van vrijwilligers die hulp bieden.

De visie van de organisatie: iedereen, ongeacht geloof, ras, leeftijd, geaardheid en afkomst, kan een beroep doen op Manteling. In de dienstverlening staan de uitgangspunten gelijkwaardigheid van de hulpbieder aan de hulpvrager, klantgerichtheid en flexibiliteit centraal.

Samengevat: Manteling is er voor advies, ondersteuning of gewoon voor een gesprek van mens tot mens. Voor mantelzorgers, vrijwilligers en hulpvragers.

Ook bieden ze expertise aan zorgorganisaties die meer informatie willen over het werken met mantelzorgers en vrijwilligers.

Samenwerking

Stichting Manteling is lid van Mezzo en werkt vanuit daar al geruime tijd met MezzoRegistratie om daarin de verleende diensten aan mantelzorgers, hulpvragers en vrijwilligers te registreren. Vorige week donderdag hebben we in de eerste workshop uitgebreid gesproken over de diensten, klantgroepen en processen. Op basis van deze informatie richt Novire een proefopstelling in die vervolgens weer getoetst en getest gaat worden. Met als doel om begin januari een compleet werkende applicatie te hebben die helemaal op maat is toegesneden.

Medio februari zal dan de migratie gaan plaatsvinden van de data uit MezzoRegistratie, waarmee De Manteling een volledig werkende nieuwe applicatie, een procesmanagementsysteem, per 2016 in gebruik neemt.

Meer informatie? Neem contact op met Novire.