Nadat Yarden en Novire eind 2015 de samenwerking aangingen, is er veel gebeurd. Er is een planningstool ontwikkeld in de Qsuite. In de afgelopen week hebben beide organisaties besloten deze planningstool op korte termijn verder uit te bouwen.

Yarden

Yarden heeft uitvaartcentra, crematoria en begraafplaatsen door het hele land. Vanuit Almere verzorgt het planningsteam van de afdeling Zorg en Vervoer de planning van de zorgteams en de rouwauto’s.

Het is een zeer nauwgezet proces; in slechts zes of zeven dagen dient het hele proces tot aan de uitvaart tot in de puntjes geregeld te zijn. Beschikbaarheid, inzage in de planning en communicatie met alle betrokkenen, is van essentieel belang.

Alle onderdelen komen hierin samen: van roosters en beschikbaarheid van de teamleden, van beschikbaarheid van de auto’s tot aan het monitoren van het eigen unieke uitvaartproces, tijdsregistratie en administratieve afwikkeling.

Concept vaste vorm gegeven in planningstool: een samenhangend geheel

Voor afzonderlijke onderdelen in het proces zijn er prima producten op de markt. Er zijn roosterprogramma’s, planningstool voor inzet van medewerkers en er zijn tijdsregistratiesystemen. Maar juist het eigen unieke proces kan daar niet zo maar ingepast worden. Om nog maar niet te spreken van de verbinding tussen al deze onderdelen.

De planningstool die we al met elkaar ontwikkeld hebben, neemt het proces van Yarden zelf als vertrekpunt. Alle stappen worden in de juiste volgorde geplaatst en de planners houden zo overzicht over de te plannen onderdelen van het gehele proces tot aan de uitvaart.

Een totaalontwerp

Nu de basis van de planningstool gereed is, hebben Yarden en Novire vorige week besloten om de tool op hele korte termijn verder uit te bouwen. De communicatie met de teamleden ‘in het veld’ wordt via de app tot stand gebracht, we gaan de materialen plannen, we gaan de communicatie- en signaleringsmogelijkheden vergroten en we gaan een nieuwe weergave van de planning toevoegen. Voor de totale werking hebben we eerst een totaalontwerp gemaakt.

Ontwerp doorontwikkeling planningtool Yarden

In een volgende fase zal de tool nog verder worden uitgebreid. Daarvoor hebben we het ontwerp nu al op ontwikkeld.

Snel schakelen en scrummen

We hebben vorige week zeer snel met elkaar geschakeld. We hebben alle te ontwikkelen items met het ontwikkelteam geschat en gaan deze volgens de Scrum-methode in de komende weken in kort tijdsbestek realiseren. Mooi om deze vervolgstappen met elkaar te zetten. Yarden en Novire zijn er klaar voor!

Meer informatie?

Neem voor vragen gerust contact op met Novire.