Met trots presenteren we een nieuwe functie in de Qsuite om de zelfredzaamheid en de participatie van de klant – de burger – nóg beter in beeld te krijgen. Met deze nieuwe functie kun je in het klantdossier heel gemakkelijk zelf als klant, maar ook als begeleider de zelfstandigheid op twee momenten naast elkaar plaatsen: hoe was het toen en hoe is het nu? Waar zit de groei? Daar krijgen we weer energie van om zo de volgende stappen te zetten!

Metingen

Zelfstandigheid: een groot goed

We willen graag allemaal zelfstandig zijn. We willen goed genoeg zijn om ‘erbij te horen’. Soms zijn er omstandigheden waarbij er ondersteuning en zorg nodig is. Tegenwoordig leven we in een participatiesamenleving. Tenminste, we zetten de stappen er naar toe. In de samenleving – en in de zorg – zijn de gevolgen van genomen wettelijke maatregelen al voelbaar. Werken naar zelfstandigheid is een heel groot goed. Maar het is wel belangrijk om te weten waar we het dan over hebben.

Veel instrumenten

Er zijn veel instrumenten die helpen om de zelfstandigheid in beeld te brengen. Dat zijn bijvoorbeeld de participatieladder of de zelfredzaamheid-matrix. Dit zijn mooie instrumenten, maar er is één kanttekening te plaatsen. Deze instrumenten gaan namelijk allemaal uit van het ‘aanbod’. Het gaat uit van iemand die ondersteuning nodig heeft. Kortom, iemand die er niet bij hoort. We zijn echter allemaal burger en bij ons allemaal kan je de zelfstandigheid meten. Soms heb je op één of meer leefgebieden gewoon een duwtje in de rug nodig. Een meelevende hand op je schouder.

Normaal burgerschap en ik zie jou helemaal!

Daarom heeft het Centrum voor Toegepast Onderzoek en Wetenschap een instrument ontwikkeld dat uitgaat van normaal burgerschap. Dat lijkt een nuance, maar is een levensgroot verschil. Lees maar eens over de filosofie daarachter. Waar het over gaat? Of ik jou – als mens – helemaal kan zien. Want als ik jou helemaal in beeld heb, dan kan ik jou ook echt leren kennen. Samen kunnen we dan stappen zetten.

Olifant

Door gestructureerd vragenlijsten op alle leefgebieden door te nemen, ontstaat er een prachtig beeld van wie je bent en van jouw mate van zelfstandigheid. Dit beeld ontstaat op alle leefgebieden:

Leefgebieden

Vragenlijst

De vragenlijst over normaal burgerschap en zelfstandigheid was al veel langer beschikbaar in de Qsuite, maar nu hebben we er een nieuwe weergave van de uitkomsten aan toegevoegd. Je kiest twee uitgevoerde metingen en je ziet de resultaten naast elkaar. Wil je de uitkomsten van de metingen ook echt gevalideerd hebben? Dan kan het CTOW de vragenlijsten verwerken. Zij geven dan de zelfstandigheidsscores op het totaal en de afzonderlijke leefgebieden terug. Alles is uiteraard helemaal geïntegreerd binnen de Qsuite.

Gebaseerd op het ParticipatiePortfolio

De vragenlijsten en de uitkomsten passen helemaal in het ParticipatiePortfolio van Novire. Het Portfolio is in de Qsuite geïntegreerd. Daarmee is het een uitstekend middel voor de interne sturing van het klantproces, maar ook op het sturen van uitkomsten. De uitkomsten van de metingen leiden bijvoorbeeld tot voorsteldoelen in het plan. Het rapporteren naar de gemeenten over de uitkomsten van de zorg kan daarnaast ook heel eenvoudig. Hierbij zijn de zelfredzaamheid-matrix en de participatieladder ook helemaal geïntegreerd, dus ook vanuit deze beide instrumenten zijn rapportages te genereren.

Participatieportfolio

Meer weten?

Wil je meer weten over het meten van zelfstandigheid vanuit normaal burgerschap? Kijk dan hier voor meer gedetailleerde uitleg:

Instructie Qsuite | Hoe kan ik een zelfstandigheidsmeting invullen? from Evelien Verkade

Meer informatie? Neem contact op met Novire!