ZorgVisie publiceerde gisteren een artikel waarin staat dat de ABN AMRO verwacht dat de meest instellingen die langdurige zorg leveren het jaar 2015 zullen afsluiten met rode cijfers.

Kortingen en praktische problemen: symptomen van een grotere omslag

Bezuinigingen, kortingen en nieuwe werkwijzen en systemen leveren veel problemen op voor zorgorganisaties. Novire stelde dat ook al vast in haar macro-economische analyse over het eerste kwartaal van 2015.

De tekorten van dit jaar zijn slechts de symptomen van een veel sterkere onderliggend probleem: de businesscase in de zorg moet op zijn kop!

ABN AMRO geeft in het ZorgVisie-artikel aan dat van instellingen voor langdurige zorg nog geen tienjarenvisie verwacht kan worden, omdat er zoveel politieke onzekerheden zijn.

Juist vanwege de korte politieke termijn heb je een solide businesscase nodig

Novire vindt echter dat juist vanwege de onzekerheden er snel actie noodzakelijk is. Esther Nieuwenhuizen verwoordt dit als volgt: "Juist met het oog op de onzekerheden en de korte termijnpolitiek waarmee de transitie gepaard gaat met betrekking tot tarieven, voorwaarden en contracteisen, is het noodzakelijk om te komen tot een initieel en onafhankelijker businessmodel voor de hele organisatie. Dit model dient te worden opgebouwd vanuit de klant (netwerkmogelijkheden, publieke aanspraak op zorg, particuliere financiële mogelijkheden)."

"Dan hebben we het over het (onder)scheiden van zorg (steeds meer op ambulante basis), service (publieke, private of een gecombineerde dienstverlening) en vastgoed (publieke, private en/of een gecombineerde uitbating). Op basis hiervan dienen fundamentele gesprekken plaats te vinden met de financier, toezichthouder en stakeholders. Rondrekenen op basis van oude uitgangspunten en lichtzinnige 'windowdressing' leidt tot ondergang."

"En ja, dan moeten ook contracten met achterhaalde uitgangspunten vanuit het verleden op tafel komen. En ja, dan zullen deze verliezen moeten worden erkend, ook door de woningbouwverenigingen of andere semi maatschappelijke investeerders. Dit verlies kunnen zorginstellingen ook niet alleen dragen, maar moeten wel zelf regie blijven voeren en tot een ander plan komen. Dan heb ik het niet over koude sanering of sluiting van huizen met behoud van het oude model. Komt dit niet tijdig op gang, dan zal er een hele keten ten gronde gaan, met alle gevolgen voor klanten en medewerkers van dien."

Meer informatie? Neem contact op met Novire!