Nieuwe bijeenkomst bij Sigma uit Nijkerk

Nieuws

Afgelopen dinsdag hebben we in het kader van de inrichting van de Qsuite en de migratie van de gegevens uit MezzoRegistratie weer een nieuwe bijeenkomst bij Sigma uit Nijkerk mogen bijwonen. Na de eerste bijeenkomst met alleen het kernteam schoven nu ook andere collega’s aan. Met elkaar hebben we opnieuw het ontwerp bekeken. Onder het mom van ‘met elkaar weten we meer dan alleen’ ontstond er weer mooie nieuwe input.

Lees meer

De eerste Mezzo-organisaties ontvangen testinstructies

Nieuws

Nu de migratie van de data van MezzoRegistratie gelukt is, hebben we de data niet alleen bij de eerste twee organisaties kunnen migreren, maar bij de eerste vijf organisaties al! Deze vijf organisaties, Steunpunt Mantelzorg Zuid te Maastricht, De Manteling te Middelburg, Stichting ZIJN te Walcheren, Stichting De Groene Mantel te Roosendaal én Markant te Amsterdam hebben daarom een testinstructie ontvangen vorige week.

Lees meer

Eerste bijeenkomst Surplus te Breda

Nieuws

Afgelopen maandag vond de eerste workshop met betrekking tot de inrichting van de Qsuite met Surplus plaats. Surplus is een zorgaanbieder welke werkzaam is in de regio van Breda. De organisatie werkt breed met vrijwilligers en mantelzorgers door de hele organisatie. Een specifiek onderdeel van de organisatie, HOOM, is hierin gespecialiseerd en heeft tot dusver met de MezzoRegistratie gewerkt. Nu is de tijd aangebroken om ook bij Surplus een start te maken met het migratietraject van de MezzoRegistratie naar de Qsuite.

Lees meer

Kennismaking en start samenwerking met Carinova Mantelzorgondersteuning

Nieuws

Met trots kondigen we opnieuw een samenwerking aan! Gisteren hebben we een heel plezierig kennismakingsgesprek gehad bij Carinova Mantelzorgondersteuning. We hebben meteen afgesproken dat we in de maand mei de samenwerking concreet handen en voeten gaan geven.

Carinova Mantelzorgondersteuning en Vrijwillige Thuiszorg

Carinova heeft een steunpunt mantelzorg en biedt vrijwillige thuiszorg. Het steunpunt biedt ondersteuning en begeleiding in de vorm van persoonlijke gesprekken, trainingen en ontmoetingen. Het Steunpunt is actief in de gemeenten Dalfsen, Deventer, Hardenberg, Ommen, Raalte en Staphorst. Daarnaast biedt de organisatie vrijwillige thuiszorg en buddyzorg in Deventer en Raalte.

samenwerking-carinova.jpg

Vervanging van MezzoRegistratie

Carinova Mantelzorgondersteuning is lid van Mezzo en zij gebruiken momenteel MezzoRegistratie als registratiesysteem. Mezzo heeft, als koepelorganisatie van organisaties voor informele zorg (vrijwilligers- en mantelzorgersondersteuning), Novire gevraagd om een alternatief te bieden voor MezzoRegistratie. Dit registratiesysteem is sinds 2009 bij ongeveer 50 lidorganisaties in gebruik. Het systeem heeft een upgrade nodig om aan de eisen van de huidige tijd te voldoen. Met slimme oplossingen kan Novire niet alleen een registratiesysteem, maar veel meer een procesmanagementsysteem inzetten. MezzoRegistratie wordt zo niet alleen vervangen, maar veel meer duurzaam getransformeerd naar een kennissysteem nieuwe stijl.

Duurzame en schone migratie

De eerste organisaties zijn inmiddels in een vergevorderd stadium en de laatste hand wordt momenteel gelegd aan de migraties van de data vanuit MezzoRegistratie. Dat is geen sinecure want we willen de gegevens zoveel mogelijk ‘schoon’ over zetten. We bouwen daarom tijdens dit proces heel wat zorgvuldigheidsstappen in. Voor Carinova kunnen we mooi voortbouwen op de ervaringen die we hier al hebben opgedaan en de komende maanden nog zullen opdoen.

We zijn blij met deze nieuwe samenwerkingspartner en we kijken uit naar de start van het traject in mei!

Meer informatie?

Neem voor vragen gerust contact op met Novire.

Lees meer

Inspirerende gesprekken over mantelzorg en vrijwilligers in Overijssel

Nieuws

Nadat we in het najaar het Mantelzorgnetwerk Steenwijkerland en de Stichting Vrijwillige Thuiszorg Overijssel, gevestigd te Nijverdal, mochten ontmoeten, gaan we nu met de trajecten starten om MezzoRegistratie om te zetten in de Qsuite. Beide organisaties werken in de provincie Overijssel aan ondersteuning van mantelzorgers en aan het begeleiden van vrijwilligers. Beiden doen dat vanuit een eigen insteek en met een eigen unieke werkwijze. De overeenkomsten zijn binnen en de trajecten staan gepland begin mei.

Lees meer

Opnieuw een plezierig bezoek bij Steunpunt Mantelzorg Zuid

Nieuws

Nadat we vorige week Stichting ZIJN in Oude-Tonge en Manteling Walcheren te Middelburg mochten bezoeken, reisden we gisteren af naar Maastricht. Ook bij Steunpunt Mantelzorg Zuid bespraken we de laatste stappen tot de migratie van alle gegevens vanuit MezzoRegistratie. Ook hebben we al stilgestaan bij de mogelijkheden om de gegevens op een vernieuwende wijze te gaan ontsluiten via management rapportages.

Lees meer

Succesvolle bezoeken bij Stichting ZIJN en Manteling Walcheren

Nieuws

Gisteren hebben we plezierige en succesvolle bezoeken mogen afleggen bij stichting ZIJN op Oude-Tonge en bij Manteling Walcheren te Middelburg. Bij deze beide organisaties zijn we volop aan de slag met het inrichten van de Qsuite én het migreren van de gegevens vanuit MezzoRegistratie. Samen met Steunpunt Mantelzorg Zuid zijn zij de eerste drie organisaties die nu overstappen van MezzoRegistratie naar de Qsuite.

Lees meer

Inspirerende gesprekken over mantelzorg en vrijwilligers in Overijssel

Nieuws

Afgelopen maandag mocht Novire op bezoek bij het Mantelzorgnetwerk Steenwijkerland en bij de Stichting Vrijwillige Thuiszorg Overijssel, gevestigd te Nijverdal. Beide organisaties werken in de provincie Overijssel aan ondersteuning van mantelzorgers en aan het begeleiden van vrijwilligers. Ze doen dat vanuit een eigen insteek en met een eigen unieke werkwijze. Beide organisaties gaan echter overstappen van MezzoRegistratie naar de Qsuite van Novire.

Lees meer

Novire is gereed voor de Mezzo-lidorganisaties

Nieuws

We berichtten er al eerder over: Novire is in de afgelopen maanden aan de slag gegaan om voor de organisaties die mantelzorgers en vrijwilligers ondersteunen een passende registratie-oplossing te ontwikkelen. Modern, duurzaam, ‘verander-bestendig’ en klaar voor de toekomst. Nu is het dan zo ver: Novire is klaar voor het bedienen van deze Mezzo-lidorganisaties wanneer zij van hun huidige systeem MezzoRegistratie willen overstappen naar de Qsuite van Novire.

Lees meer

IPSO en Novire starten samenwerking

Nieuws

IPSO is de brancheorganisatie voor inloophuizen en psycho-oncologische centra in Nederland. Door heel Nederland kunnen mensen met kanker en hun naasten terecht in deze inloophuizen en centra. Novire en IPSO gaan samenwerken om deze inloophuizen en centra te faciliteren met een instrument dat helpt om processen te stroomlijnen, gegevens te registreren, eenduidig en flexibel te verantwoorden en meer vorm te geven aan de kwaliteit van hun dienstverlening.

Lees meer