Een écht goede kwaliteitscertificering in de zorg belangrijker dan ooit

Blog

Sinds Martin van Rijn in maart een brief naar de Tweede Kamer zond waarin stond dat de verplichte kwaliteitscertificering voor de Wet Langdurige Zorg niet meer verplicht zou zijn, stond het fenomeen ‘gecertificeerd kwaliteitssysteem’ weer even in de belangstelling. Is het nog wel verplicht? Hoe verhoudt zich de gangbare ISO- of HKZ-certificering zich nu tot het nieuwe Kwaliteitskader Verpleegzorg? Hoe maak je aantoonbaar dat je aan het Kwaliteitskader Verpleegzorg voldoet? Heb je een ISO- of HKZ-certificering nog wel nodig?

Lees meer

Opnieuw bezoek van de Raad voor Accreditatie aan stichting BIM

Nieuws

Als Novire hebben we het Improvement Model ontwikkeld. Het is een nieuw gedachtegoed dat je helpt om consequent vanuit de klant, de burger, te denken en de organisatie te laten volgen. Stichting Beheer Improvement Model heeft namens Novire dit denkmodel omgezet in een landelijke geaccepteerd certificatieschema, een keurmerk. Het certificatieschema is sinds 9 september 2013 geaccepteerd door de Raad voor Accreditatie en daarmee staan zowel de stichting als Novire onder toetsing van deze Raad voor Accreditatie.

Lees meer

Impasse in de verpleeghuiszorg

Nieuws

Vorige week was het al volop nieuws: verpleeghuizen sturen niet langer kwaliteitsinformatie op naar de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ). Ze hebben bezwaar tegen de kwaliteitsindicatoren en vinden dat de informatie verkeerd wordt gebruikt. Een nieuwe impasse in de zorg voor ouderen. Er is heel veel aan de hand in de sector. Er is sprake van de angst die in het systeem is geslagen. Jammer, want het is nu de tijd om het over een andere boeg te gooien!

Lees meer

Veiligheid en VIM

Nieuws

Veiligheid is en blijft een heel belangrijk thema in de zorg. De zorg kende al langer systemen om onveilige situaties te melden, op te lossen én te registreren. Met die registraties kunnen dan verbeteranalyses worden gemaakt. Nu per 1 juli 2016 de Wet Kwaliteit, Klachten, Geschillen en Zorg (Wkkgz) gewijzigd is, gaan we hier nog een stapje verder in. Niet alleen incidenten moeten gemeld worden, maar ook mogelijke veiligheidsrisico’s. Zodat je daar bij voorbaat als organisatie goed op kunt anticiperen.

Lees meer

Nieuwe ronde Improvement Scans bij de Lelie zorggroep

Nieuws

De Lelie zorggroep en Novire zijn al sinds 2007 vaste businesspartners van elkaar. Gedurende de samenwerking is de Improvement Scan ontwikkeld: een methode waarmee de kwaliteit van de zorg die geleverd wordt door zorgpartners wordt getoetst en verbeterd. Vanaf 2010 worden heel gestructureerd de scans uitgevoerd. Inmiddels is de nieuwe ronde van scans volop bezig. Na de scans in het voorjaar, zijn nu de scans over de tweede helft van het jaar in volle gang.

Lees meer

Systeemdossier verder verbeterd met het systeemplan

Nieuws

De Qsuite bevat al geruime tijd een systeemdossier. In een systeemdossier kan je meerdere dossiers aan elkaar verbinden. Wanneer meerdere mensen uit één (gezins)systeem ieder een eigen hulpvraag hebben, dan moet de individuele hulpvraag recht gedaan worden. Maar de invloed van het systeem en het gezin op de leden is niet te onderschatten. Alles hangt met alles samen. Daarom is een systeemdossier zo belangrijk: om recht te doen aan het systeem. Vanaf vandaag is het systeemdossier weer op een hoger plan getild: bij het plan van bijvoorbeeld moeder kunnen nu ook de kinderen hun eigen acties toebedeeld krijgen. Net zoals alle andere personen uit het netwerk.

Lees meer

Novire feliciteert de tweede persoonlijk gecertificeerde auditor Improvement Model

Nieuws

Eind juni was het dan zover: de proefaudit bij stichting DISTINTO voor het Improvement Model. Deze audit vond plaats als voorbereiding op de echte audit die gepland staat voor augustus. Deze proefaudit had een dubbel doel. Naast het voorbereiden voor augustus diende deze audit ook voor het assessment van de tweede auditor Improvement Model: Alja Wiers van TUV Nederland QA BV. En met succes: Novire feliciteert Alja met het behalen van een prachtig resultaat!

Lees meer

Meldingenbeheer in de Qsuite nu ook aangevuld met Business Intelligence nieuwe stijl

Nieuws

Meldingen zijn meldingen van klachten, incidenten of bijvoorbeeld ideeën ter verbetering. Al vanaf het eerste uur maken deze meldingen onderdeel uit van de Qsuite. Meldingen indienen, afwikkelen en de gegevens exporteren kon al veel langer. Het bijzondere aan de meldingen in de Qsuite was bovendien ook al sinds 2011 dat de routing van de meldingen op maat kan worden ingesteld. Moet een melding automatisch naar een bepaalde functionaris? Naar een rol? Naar de leidinggevende? De afwikkeling geschiedt volautomatisch. Nu is er een nieuwe functie toegevoegd: Business Intelligence Nieuwe Stijl.

Lees meer

Hoe kwaliteit echt waarde toevoegt

Blog

Wat is kwaliteit eigenlijk? Is dat een protocol? Een handboek? Een goed dossier? Of een certificaat aan de muur? Misschien komt ‘verbetersysteem’ nog wel het dichtst in de buurt. Kwaliteit is goede zorg leveren. Zorgen dat de zorg steeds beter wordt. Maar wat als de definitie van zorg zó verandert dat eigenlijk niets meer hetzelfde is? Hebben we dan nog iets aan onze oude kwaliteitssystemen of is het tijd voor iets heel nieuws?

Lees meer

Netwerk van gepassioneerde zorgexperts komt met nieuw keurmerk voor de zorg

Nieuws

Allcura Thuiszorg is als eerste zorgorganisatie gecertificeerd op basis van een heel nieuw kwaliteitskeurmerk: het Improvement Model. Bijzonder aan het model is dat er geen subsidie aan de ontwikkeling te pas is gekomen; alleen een groot netwerk aan gepassioneerde zorgexperts. Elk met een behoefte aan een eigentijds en klantgericht kwaliteitsmodel. De als eerst gecertificeerde zorgorganisatie Allcura is onderdeel van Lelie zorggroep. Johan van der Ham, voorzitter Raad van Bestuur van Lelie zorggroep: “Het Improvement Model is anders opgezet dan de reguliere keurmerken. Het biedt op gerubriceerde hoofdcategorieën inzicht en probeert het denken vanuit mevrouw Jansen centraal te stellen. Onze organisatie stond mede aan de basis van de ontwikkeling en gebruikt op diverse onderdelen dit model actief.” De officiële uitreiking van het certificaat vindt plaats op 19 mei 2015.

Lees meer