Opnieuw een mijlpaal rondom de opleiding Wijkgericht werken: accreditatie beroepsvereniging behaald

Nieuws

Nu Novire als kenniscentrum de CRKBO registratie heeft ontvangen, werd het tijd voor de volgende stap: een registratie in het register voor Permanente Educatie, zodat professionals wijkgericht werken ook kunnen gebruiken om de competenties en vaardigheden van hun beroep te verkrijgen en te behouden en zo de noodzakelijke accreditatiepunten voor het beroepsregister te behalen. Het goede nieuws: de eerste accreditatie is gisteren toegekend!

Lees meer

Leeromgeving uitgebreid met cursussen over matchen van hulpvraag en hulpaanbod

Nieuws

Novire biedt kennis, ondersteund door slimme software. Daarom biedt Novire een werkomgeving én – sinds 2016 – een volledig geïntegreerde leeromgeving. Door deze geïntegreerde werk- en leeroplossing kan de kennis nog sneller en beter verspreid worden in ons netwerk. Dat is nodig ook, want het netwerk breidt zich snel uit. Opnieuw is er nieuwe inhoud beschikbaar. Dit keer over het matchen van hulpvragers en vrijwilligers.

Lees meer

Improvement Academy aangevuld met nieuwe kennis over planning, registratie en controle

Nieuws

Novire biedt kennis, ondersteund door slimme software. Daarom biedt Novire een werkomgeving én – vanaf nu – een geïntegreerde leeromgeving. Door deze geïntegreerde werk- en leeroplossing verspreidt de kennis zich snel. Wat ons betreft het model van de toekomst: snel kennis delen en op uitkomsten toetsen. Zo bied je het juiste gedeelde referentiekader, lever je een veiligheid en bekijk je met elkaar – in alle eerlijkheid en transparantie – de uitkomsten en resultaten!

Lees meer

CRKBO audit afgelopen maandag succesvol

Nieuws

Afgelopen maandag stond de CRKBO audit op het programma. Nu de Improvement Academy volop draait was het tijd ook deze stap te zetten. Met de erkenning van het CRKBO dat Novire – en in het bijzonder de Improvement Academy – een instelling voor beroepsonderwijs is, vervalt ook de BTW plicht. En met succes! De audit is goed verlopen. Een paar verbeterpunten lossen we op en daarna is de weg vrij voor de erkenning en de registratie.

Lees meer

Nieuwe versie van de Improvement Academy in aantocht!

Nieuws

Novire biedt kennis, ondersteund door slimme software. In de maand december wordt er hard gewerkt aan de doorontwikkeling van onze software van de Improvement Academy. In deze vernieuwde versie zal de student nog beter kunnen zien wat de inhoud van de opleiding is, wat zijn of haar resultaten zijn en waar hij of zij zich op dat moment in de opleiding bevindt. Tenslotte zal technisch alles in gereedheid worden gebracht voor een bredere uitrol van de Academy. Dat is waar het namelijk voor bedoeld is: zo kunnen we al onze klanten in 2016 gaan voorzien van een geïntegreerde leer- en werkomgeving.

Lees meer

Presentaties Wijkgericht werken aan docenten Hoornbeeck College

Nieuws

Het Hoornbeeck College en Novire zijn volop met elkaar aan de slag. Novire levert als kenniscentrum de laatste informatie uit het werkveld aan het Hoornbeeck middels de opleiding Wijkgericht werken. Een vernieuwde opleiding, zowel qua inhoud als qua vorm. Het Hoornbeeck College is door deze opleiding de koploper in Nederland: de laatste informatie over de veranderingen in de zorg én de zo nodige omslag van systeemgericht naar mensgericht wordt nu al gedoceerd aan docenten en samen met docenten aan studenten.

Lees meer

Nieuwe les over klantgerichte organisaties in de zorg gereed

Nieuws

Opnieuw is er een les gereed van de opleiding Wijkgericht werken die op dit moment aan het Hoornbeeck College wordt gedoceerd. Nadat we in de afgelopen weken naar de Burger, de Maatschappij en de Wijk (het netwerk) hebben gekeken, zijn we nu alweer beland bij de Zorgorganisatie. Hierna volgt nog de Professional. Dat zal het laatste onderdeel zijn, waarna de eindopdracht en de persoonlijke certificering zal volgen.

Lees meer

Opleiding Mensgericht Werken gereed

Nieuws

Een nieuwe focus voor iedereen in uw organisatie door een toegankelijke opleiding nieuwe stijl. Dat is mogelijk met de opleiding Mensgericht Werken. Een opleiding waarbij het mensgerichte denken, werken en kijken centraal staat. Het werken met netwerken en in de wijk maakt hier integraal onderdeel van uit. Daarom is de opleiding een uitstekend instrument om de mindset van uw medewerkers te veranderen. Alles in de opleiding gaat namelijk over mensen en komt daardoor heel dichtbij.

Lees meer

Wijkgericht werken in deze tijd

Blog

Wijkgericht werken is sinds de decentralisatie van 1 januari 2015 een veelgehoorde term. Zorg moet dichter bij de burger georganiseerd worden. Het moet meer lokaal, het moet in de buurt en in de wijk geregeld worden. Er is ook een stevige aanleiding om het anders te gaan organiseren in de zorg, want de financiën zijn niet meer toereikend. De zorg kost teveel. En onze stelling: we worden er niet eens blij van. Is het dan ‘in de wijk’ gaan doen, de oplossing? Wat betekent dat eigenlijk? Wij stellen dat ‘wijkgericht werken’ niet over de wijk gaat, maar over onszelf. Over hoe wijzelf invloed kunnen uitoefenen in een systeem dat muurvast zit en vaak niet eens de ruimte geeft om op zo’n manier aan de slag te gaan dat het ondersteunend is aan de mens.

Lees meer

Digitale leeromgeving Improvement Academy gelanceerd

Nieuws

Novire heeft al in 2013 de Improvement Academy opgericht. In dat jaar is namelijk de opleiding gestart van de eerste auditoren van het Improvement Model. Maar nu is de Academy doorontwikkeld tot een volledige digitale leer- en werkomgeving. Niet alleen voor auditoren, maar voor iedereen die in het zorgproces een rol heeft. Beschikbaar en toegankelijk voor iedereen die met behulp van de oplossing van Novire het klant-, medewerker- en/of organisatieproces uitvoert.

Lees meer

Opleiding Wijkgericht werken van start voor de Noviretrainers

Nieuws

Het was gisteren een bijzondere dag, waar we al lang naar toe hebben gewerkt. Het was de eerste opleidingsdag Wijkgericht werken voor de trainers van Novire. Deze beide trainers, Annemarie Goudriaan en Lianne van Dorp, zullen vanaf september deze opleiding gaan geven aan docenten van het Hoornbeeck College, die vervolgens, op hun beurt en na persoonlijke certificering, deze geven aan de studenten van de opleidingen Verpleegkunde, Maatschappelijke Zorg en Pedagogisch Werk.

Lees meer

Brochure opleiding Wijkgericht werken wordt vandaag gepresenteerd aan grote groep docenten

Nieuws

De brochure over de opleiding Wijkgericht werken is gereed en deze wordt vandaag gepresenteerd aan een hele brede groep aan docenten Zorg en Welzijn van het Hoornbeeck College te Rotterdam. We lichten met elkaar weer nieuwe tipjes van de sluier van alle veranderingen in de zorg op. En daar blijft het niet bij. Oplossingsgericht gaan we in de tweede helft van de middag aan de slag met de opleidingsmodule en de ICT-werkomgeving, zodat er een heel compleet beeld ontstaat van de stand van zaken in de zorg en de inhoud van de opleiding. De opleiding start direct na de zomer voor docenten en in november voor studenten.

Lees meer

Geslaagde bijeenkomst met de ontwikkelgroep van het Hoornbeeck College

Nieuws

Afgelopen vrijdag mocht Novire de leden van de ontwikkelgroep van het Hoornbeeck College ontmoeten in een inspirerende sessie. We spraken met elkaar over de veranderingen in de zorg en de impact daarvan op het onderwijs. Het Hoornbeeck, als MBO-organisatie , wil haar studenten op dit verander(en)de werkveld voorbereiden. Daarom start zij met ingang van het komende leerjaar met de module ‘wijkgericht werken’.

Lees meer