Samenwerking met .VDMi/ uitgebreid door inzet Qsuite

Nieuws

Novire en .VDMi/ werken al jaren samen. Al sinds Novire eind 2010 besloot om haar softwareproducten helemaal opnieuw op te bouwen en de Qsuite in haar huidige vorm tot stand kwam, heeft .VDMi/ hierin een hele belangrijke rol gespeeld. Complexe internettoepassingen zijn hun specialiteit en daarom hebben zij een heel belangrijk deel in het bouwen van de Qsuite voor hun rekening genomen. En nog steeds bouwen we er met elkaar volop aan door. Novire en .VDMi/ hebben samen een prachtige duurzame samenwerking waar we trots op zijn!

Lees meer

Proof-of-concept en demo voor MEE Groningen

Nieuws

Al langere tijd trekken we samen op met stichting MEE Groningen. We hebben medio vorig jaar mee mogen doen aan een selectietraject voor een nieuw integraal systeem voor deze organisatie. MEE Groningen werkt nu nog met het systeem MEE@Work, maar het systeem heeft onvoldoende mogelijkheden om de uitdagingen van de huidige tijd op te vangen en daarin de organisatie goed te faciliteren. Reden voor MEE Groningen om op zoek te gaan naar een applicatie die goed kan ondersteunen. Qsuite is zo'n applicatie.

Lees meer

Nieuw kwaliteitskader Verpleegzorg en het Improvement Model

Nieuws

Er is al een heel aantal maanden veel over te doen geweest; het nieuwe kwaliteitskader Verpleegzorg. Nadat vorig jaar de geluiden weer losbarstten over de kwaliteit van de zorg, de service en het wonen in de verpleeghuizen, maar nadat ook het overleg tussen de branche, de IGZ en de andere betrokkenen strandde, kreeg het Zorginstituut Nederland op basis van haar wettelijke doorzettingsmacht de opdracht het kader te formuleren. Morgen morgen het definitief gemaakt, maar was het concept natuurlijk al langer bekend.

Lees meer

Veiligheid en VIM

Nieuws

Veiligheid is en blijft een heel belangrijk thema in de zorg. De zorg kende al langer systemen om onveilige situaties te melden, op te lossen én te registreren. Met die registraties kunnen dan verbeteranalyses worden gemaakt. Nu per 1 juli 2016 de Wet Kwaliteit, Klachten, Geschillen en Zorg (Wkkgz) gewijzigd is, gaan we hier nog een stapje verder in. Niet alleen incidenten moeten gemeld worden, maar ook mogelijke veiligheidsrisico’s. Zodat je daar bij voorbaat als organisatie goed op kunt anticiperen.

Lees meer

Planbord verder doorontwikkeld voor Yarden... en meer!

Nieuws

Het uitvaartproces is een zeer nauwkeurig proces. Het moet exact kloppen in een zeer kort tijdsbestek. Het is daarom belangrijk om goed overzicht te houden over alle activiteiten die in die periode moeten worden uitgevoerd. Deze activiteiten, van overbrengen tot de uitvaart, worden in de activiteitenagenda in de Qsuite gepland en bewaakt. Maar dat niet alleen: ze zijn ook – in een logische volgorde – te bewaken vanuit het planbord.

Lees meer

Functionaliteit Rapporteren uitgebreid met tijd schrijven

Nieuws

Vandaag hebben we een nieuwe functionaliteit toegevoegd aan onze applicatie Qsuite. Helaas is het ons niet gelukt deze update vannacht helemaal af te ronden. Daardoor is het vandaag niet mogelijk om een rapportage toe te voegen. Mocht u vandaag een rapportage toevoegen, dan krijgt u een foutmelding. In de loop van de dag ronden we de update af, waarna u weer uw rapportages kunt verwerken. Onze excuses voor dit ongemak.

Lees meer

De eerste Mezzo-organisaties ontvangen testinstructies

Nieuws

Nu de migratie van de data van MezzoRegistratie gelukt is, hebben we de data niet alleen bij de eerste twee organisaties kunnen migreren, maar bij de eerste vijf organisaties al! Deze vijf organisaties, Steunpunt Mantelzorg Zuid te Maastricht, De Manteling te Middelburg, Stichting ZIJN te Walcheren, Stichting De Groene Mantel te Roosendaal én Markant te Amsterdam hebben daarom een testinstructie ontvangen vorige week.

Lees meer

Nieuwe samenwerking van start met De Zorgnijverij

Nieuws

We zijn er trots op een nieuwe samenwerking te mogen aankondigen, ditmaal met De Zorgnijverij. Samen gaan we aan de slag om de zorg, die de Zorgnijverij haar cliënten biedt, verder te professionaliseren. We doen dit door kennis te delen én door slimme systemen in te zetten. Zo is de Zorgnijverij altijd voorzien van de meest recente ontwikkelingen in het werkveld. Daarnaast kan de organisatie de begeleiding van de jongeren gestructureerder tot stand brengen en beter documenteren.

Lees meer

Filters op de centrale activiteitenplanning

Nieuws

De Qsuite bevat een activiteitenplanning. Dat is een agenda waarin je centraal activiteiten kunt arrangeren en deelnemers kunt inschrijven. De activiteiten in de Qsuite plan je centraal, in een centrale agenda. Dat is mooi, want dan heb je het overzicht over alle activiteiten die gepland staan voor de komende periode. Eén probleempje komt daarbij wel om de hoek kijken: wanneer er heel veel activiteiten zijn, dan kan je het overzicht kwijt raken. Dat is uiteraard niet de bedoeling!

Lees meer

Project ouderparticipatie van start bij stichting Omega

Nieuws

Vorige week zijn stichting Omega en Novire samen gestart met het project ouderparticipatie. Stichting Omega ondersteunt al een aantal jaar het methodische proces van haar cliënten door middel van het kwaliteitssysteem en de klantdossiers in de Qsuite. Met de start van het project zullen ook de ouders een eigen account op de applicatie krijgen. Zo kunnen ouders en medewerkers nog beter de gegevens rondom de zorg van het kind delen.

Lees meer

Meer mogelijkheden in de nieuwsservice

Nieuws

Omdat er voldoende buiten en binnen de organisatie gebeurt is er altijd wel iets nieuws te melden. Binnen de Qsuite kan je deze nieuwsstroom goed organiseren zodat je een gerichte communicatiestroom krijgt. Dat kan je helemaal zelf binnen de organisatie, maar ook Novire draagt een steentje bij door de nieuwsservice die zij dagelijks toevoegt aan de Qsuite. Vanaf vandaag is het mogelijk om nieuws nog gerichter binnen de organisatie te communiceren via de Qsuite.

Lees meer

Meldingsformulier informatieveiligheid toegevoegd aan de Qsuite

Nieuws

Sinds 1 januari jl is de meldplicht datalekken in werking getreden. De meldplicht houdt in, dat organisaties het College bescherming persoonsgegevens (CBP, per 1 januari 2016 de Autoriteit Persoonsgegevens) direct in kennis moeten stellen van een datalek of een inbreuk op hun beveiliging, die ernstig nadelige gevolgen heeft voor de bescherming van persoonsgegevens of leidt tot een aanzienlijke kans daarop. Dat betekent nogal wat in de praktijk.

Lees meer

Procesmanagement: de nieuwste loot aan de stam van onze totaaloplossing

Nieuws

We hebben weer nieuwe functionaliteiten toegevoegd. En daar zijn we trots op ook! We kunnen vanaf nu de activiteiten zó ordenen dat ze als in een proces achter elkaar worden geplaatst en er dus een proces ontstaat. Procesmanagement dus! Qsuite is dan ook geen registratiesysteem, maar een procesondersteunend systeem, waarbij je automatisch de juiste dingen op het juiste moment registreert.

Lees meer

Nieuwe functionaliteiten binnen de planning van zorg- en dienstverlening

Nieuws

Conform onze ontwikkelplanning kunnen we weer wat nieuwe functionaliteiten aan de lijst van onze totaaloplossing toevoegen! We werken deze weken hard door aan de verdere ontwikkeling. Er staan namelijk begin januari wat mooie migraties voor de deur en daar moet het nodige voor geregeld zijn. We hebben de basis daartoe verder verstevigd: er is weer meer mogelijk binnen de planning van de activiteiten, de zorg- en de dienstverlening.

Lees meer

Zelfredzaamheid en participatie komen nu nog beter in beeld

Nieuws

Met trots presenteren we een nieuwe functie in de Qsuite om de zelfredzaamheid en de participatie van de klant – de burger – nóg beter in beeld te krijgen. Met deze nieuwe functie kun je in het klantdossier heel gemakkelijk zelf als klant, maar ook als begeleider de zelfstandigheid op twee momenten naast elkaar plaatsen: hoe was het toen en hoe is het nu? Waar zit de groei? Daar krijgen we weer energie van om zo de volgende stappen te zetten!

Lees meer

Rapporteren in klantdossier uitgebreid met rapportagepunten

Nieuws

Soms kan het handig zijn om – wanneer je rapporteert in een klantdossier – ook een aantal aandachtspunten te zien. Belangrijke punten, die horen bij deze actie uit het zorg- of begeleidingsplan, die je niet moet vergeten wanneer je rapporteert. Vanaf nu kan de Qsuite je daar ook bij ondersteunen. Vanaf vandaag toont de Qsuite, wanneer jij dat wilt, rapportagepunten bij het rapporteren in het klantdossier.

Lees meer

Releases en planningen van updates Qsuite vanaf nu op de website

Nieuws

Vanaf vandaag publiceren we de planningen van de aankomende updates van de Qsuite op de website. Samen met de releasenotes van de afgelopen updates. Zo maken we de ontwikkeling van de Qsuite nog transparanter voor al onze klanten en partners. De ontwikkeling is immers nooit klaar. Novire blijft – als kenniscentrum – continu haar kennis inzetten om de Qsuite, als strategische totaaloplossing, verder te verbeteren en uit te breiden. We doen dat samen met en voor onze klanten en partners. In een vandaag ook gepubliceerde werkwijze leggen we de procedure uit waarlangs we dat gestructureerd doen.

Lees meer

Indiceren voor de wijkverpleging nog makkelijker door rekenmodule

Nieuws

Het indiceren in de wijkverpleging is sinds dit jaar een nieuwe taak voor de wijkverpleegkundige. De wijkverpleegkundige onderzoekt de zelfstandigheid van een klant, het netwerk, zorgrisico’s en de zorgvraag. Voor deze zorgvraaginventarisatie gebruikt de wijkverpleegkundige de Omaha-methode. Alles bij elkaar – zelfstandigheid en risico’s en zorgvraag – leiden tot een zorgplan. En het plan leidt weer tot een indicatie. Dat was al zo in de Qsuite vanaf begin 2015. Werkendeweg hebben we met elkaar ontdekt waar het beter en slimmer kan. Nu kunnen we een nieuwe verbetering in de software op dit onderwerp presenteren!

Lees meer

Umah-Hai en Novire starten samenwerking

Nieuws

Umah-Hai is een zorgorganisatie die is ontstaan uit een cliënteninitiatief. De organisatie is op een punt gekomen waarop ze opnieuw kritisch kijkt naar systemen en organisatie-inrichting; door de transitie in 2015 worden er vanuit de WMO nadrukkelijker eisen gesteld aan kwaliteitsborging. Umah-Hai wil hierin graag net zo vernieuwend te werk gaan als dat haar eigen organisatie is en heeft daarom voor het Improvement Model en voor Novire gekozen.

Lees meer

Stichting Perspektief en Novire bereiden de volgende stap met het kernformulier voor

Nieuws

Stichting Perspektief en Novire werken sinds 2011 samen. Dat is niet zomaar een samenwerking. Deze samenwerking heeft tot een heel mooi en tastbaar product geleid: het Kernformulier. Stichting PerspeKtief neemt de klant en zijn/haar traject naar herstel en participatie als uitgangspunt voor alles wat zij doet. Een ICT-hulpmiddel dáárbij ontwikkelen: dát was de droom van zowel Novire als PerspeKtief. En het is gelukt! Nu er een eerste periode door de hele organisatie mee gewerkt is, hebben we geëvalueerd en gezamenlijk besloten de volgende stappen te gaan zetten.

Lees meer