Terugblik, vooruitblik en wat wij voor u kunnen betekenen

Nieuws

We zijn ervan overtuigd dat 2017 een bijzonder jaar wordt. Een jaar waarin de samenleving steeds meer op zoek gaat naar vernieuwing en duurzame innovatie. De waarden en wensen van de burger krijgen meer aandacht en ruimte. Tegelijkertijd moeten processen sneller en slimmer worden georganiseerd met minder mensen en middelen. Bepaald geen geringe uitdaging! In 2016 hebben we een recordaantal organisaties op deze en andere ontwikkelingen voorbereid. Graag kijken we in deze artikel samen met u terug en vooruit.

Lees meer

Samenwerking Lelie Zorggroep opnieuw bekeken

Nieuws

Gedurende onze samenwerking is de Improvement Scan ontwikkeld: een methode waarmee de kwaliteit van de zorg die geleverd wordt door zorgpartners wordt getoetst en verbeterd. Vanaf 2010 worden heel gestructureerd de scans uitgevoerd. Inmiddels stellen we beiden vast, zowel Lelie zorggroep als Novire, dat de kennis die de methodiek van het Improvement Model en de Improvement Scans bevatten, nog verder kan worden benut.

Lees meer

Het herordenen van publiek naar privaat: het heeft meer impact dan je denkt

Blog

Er is een immense verschuiving aan de gang in het sociale domein. In 2015 zijn veel wetten veranderd en deze hebben grote impact op alle betrokkenen. De regie ligt meer en meer bij gemeenten en bij verzekeraars. Er is sprake van het scheiden van wonen en zorg. Het wordt niet vaak uitgesproken, maar er is een complete herordening gaande tussen het publieke en het private domein. Deze herordening heeft veel grotere gevolgen voor betrokkenen dan je op het eerste gezicht zou denken. De markt staat op zijn kop en niets is meer hetzelfde.

Lees meer

Stichting Limena en Novire starten samenwerking

Nieuws

Novire is er trots op een nieuwe samenwerking te mogen aankondigen. In 2016 starten Novire en stichting Limena de samenwerking. Stichting Limena is een instelling op reformatorische grondslag en heeft als doelstelling het huisvesten, verzorgen en opvoeden van Schipperskinderen in Krimpen aan den IJssel en in Dordrecht. Novire zal met Limena samen zorgdragen voor een kind- en medewerkersdossier en ook een compleet kwaliteitssysteem dat al is toegerust op de nieuwe ISO-norm.

Lees meer

Mooie bijeenkomst College van Deskundigen: transformatie naar kennisplatform

Nieuws

Op donderdag 17 november jl. hebben we een inspirerende bijeenkomst gehad met ons College van Deskundigen. Dit College is de denktank die ons steunt bij de ontwikkeling, het onderhoud en de uitrol van het gedachtegoed achter het Improvement Model. Meer en meer maken een prachtige transformatie mee naar een breed gedragen kennisplatform van veel verschillende mensen die op hun eigen wijze een impuls geven aan de zorg.

Lees meer

Waardigheid en trots met echte diepgang en stevige inhoud

Nieuws

De zorgsector is al heel lang aan het zoeken naar kwaliteitsverbetering en vermindering van de registratielast. Diverse projecten en initiatieven vanuit de politiek zijn al de revue gepasseerd. Zorg voor Beter en InVoorZorg zijn daar voorbeelden van. Toen de PVV haar gedoogsteun gaf aan het kabinet Rutte 1 deed het project ‘regelarme instellingen’ haar intrede. Fleur Agema had immers gezien uit voorbeelden uit de jaren ’50 dat er zonder regels meer kwaliteit komt in de zorg. Al deze initiatieven ten spijt is de registratielast hoog en is er besloten dat er een volgend kwaliteitsverbeterend project opgestart wordt voor de verpleeghuiszorg: Waardigheid en Trots.

Lees meer

Drie stappen om de denkomslag te maken in de zorg

Blog

De veranderingen in de wetgeving in onze verzorgingsstaat zijn nu ongeveer 9 maanden oud. We moeten van verzorgingsstaat naar participatiesamenleving. Zo is de begeleiding naar de gemeenten gedelegeerd en moeten burgers naar andere loketten om de passende zorg en ondersteuning te krijgen. Hoewel er mooie initiatieven in den lande zijn om het anders te doen en uit te gaan van de ‘eigen kracht van de burger’, zullen de echte pijnlijke gevolgen meer en meer zichtbaar gaan worden in de komende tijd. Als we niet écht veranderen, dan zullen de zorgproblemen – en de kosten – alleen maar voor ons uitgeschoven worden.

Lees meer

Van control naar vertrouwen: kan dat wel?

Blog

Het Improvement Model is een denkmodel. Het geeft een nieuwe richting en het geeft nieuwe inzichten. Het legt de puzzel opnieuw waarbij de klant en de maatschappelijke opdracht het uitgangspunt zijn. Het denkmodel geeft richting, maar ook heel veel houvast doordat het model indicatoren bevat. De indicatoren – die je meet op het punt waar kwaliteit werkelijk wordt gemaakt of gebroken; bij de klant en de medewerker – geven een signaal. Maar het zijn nogal wat indicatoren. Hoe kan dat? Is dat niet veel te veel administratie? Veel te veel control? We willen toch af van de administratieve lasten? Hoe draagt het Improvement Model daar dan aan bij? Of is het meer van hetzelfde?

Lees meer

Echte innovatie is het moeilijkste wat er is

Blog

Ik ben er echt even voor gaan zitten. Ik speur het internet af naar kenmerken van innovatie. Wat staat erover geschreven in de literatuur? Innovatie komt je als term volop tegen. Iedereen heeft er de mond vol van. Vooral in de huidige tijd, waarin de technologische mogelijkheden snel toenemen en waarin we met elkaar aanvoelen dat de urgentie om te verbeteren zeer sterk toeneemt. Op bijna alle fronten in de samenleving. Al zoekend ben ik veel informatie over innovaties en innoveren tegen gekomen. Al die informatie bevestigde mij in wat ik al jaren aan de lijve ondervind: er is niets moeilijkers dan échte innovatie.

Lees meer