Drie stappen om de denkomslag te maken in de zorg

Blog

De veranderingen in de wetgeving in onze verzorgingsstaat zijn nu ongeveer 9 maanden oud. We moeten van verzorgingsstaat naar participatiesamenleving. Zo is de begeleiding naar de gemeenten gedelegeerd en moeten burgers naar andere loketten om de passende zorg en ondersteuning te krijgen. Hoewel er mooie initiatieven in den lande zijn om het anders te doen en uit te gaan van de ‘eigen kracht van de burger’, zullen de echte pijnlijke gevolgen meer en meer zichtbaar gaan worden in de komende tijd. Als we niet écht veranderen, dan zullen de zorgproblemen – en de kosten – alleen maar voor ons uitgeschoven worden.

Lees meer

Stichting Perspektief en Novire bereiden de volgende stap met het kernformulier voor

Nieuws

Stichting Perspektief en Novire werken sinds 2011 samen. Dat is niet zomaar een samenwerking. Deze samenwerking heeft tot een heel mooi en tastbaar product geleid: het Kernformulier. Stichting PerspeKtief neemt de klant en zijn/haar traject naar herstel en participatie als uitgangspunt voor alles wat zij doet. Een ICT-hulpmiddel dáárbij ontwikkelen: dát was de droom van zowel Novire als PerspeKtief. En het is gelukt! Nu er een eerste periode door de hele organisatie mee gewerkt is, hebben we geëvalueerd en gezamenlijk besloten de volgende stappen te gaan zetten.

Lees meer

De heftigste noodkreten komen ’s nachts – een reflectie op de jeugdzorg

Blog

‘De heftigste noodkreten komen ’s nachts’ zei ze tegen mij. ‘Meestal van moeders.’, voegde ze eraan toe. De neuropsycholoog met wie ik in gesprek was, vertelde mij hoe het er al jaren aan toe gaat in haar praktijk. ‘Als deze moeders mij ’s nachts mailen, dan weet ik dat het ernstig is. Dat ze alles al hebben geprobeerd en dat ze ‘uitgedokterd’ zijn. Dat er nú wat moet gebeuren in hun gezinnen. Het is de noodkreet van een moeder in zorgen om haar kinderen.’

Lees meer

Geslaagde bijeenkomst met de ontwikkelgroep van het Hoornbeeck College

Nieuws

Afgelopen vrijdag mocht Novire de leden van de ontwikkelgroep van het Hoornbeeck College ontmoeten in een inspirerende sessie. We spraken met elkaar over de veranderingen in de zorg en de impact daarvan op het onderwijs. Het Hoornbeeck, als MBO-organisatie , wil haar studenten op dit verander(en)de werkveld voorbereiden. Daarom start zij met ingang van het komende leerjaar met de module ‘wijkgericht werken’.

Lees meer

Mooie samenwerking met stichting Omega te Amsterdam

Nieuws

Stichting Omega uit Amsterdam en Novire werken al sinds 2008 samen. Eerst op het gebied van kwaliteitsmanagement, maar sinds een paar maanden ook op het terrein van het klantproces. De Qsuite levert voor Omega een digitaal klantdossier op maat. Zo uniek als Omega zelf ook is, is ook dit digitale dossier uniek. Het is voor Omega helemaal op maat doorontwikkeld en toegepast. Dit is gebeurd in nauw overleg met een werkgroep die heel intensief zich heeft gebogen over de vraag hoe het eigen ondersteunings- en opvoedingsproces een kloppende plaats in de software zou kunnen krijgen. En met succes!

Lees meer

Qsuite gereed voor Vrouwenopvang, Gezinsopvang en Ambulant Team Huiselijk Geweld

Nieuws

Al geruime tijd werkt stichting Perspektief te Delft met het – op de Qsuite gebaseerde en in co-productie ontwikkelde – kernformulier. Het kernformulier wordt ingezet binnen de ambulante zorg in de vorm van ‘begeleid zelfstandig wonen’, de maatschappelijke opvang en het ‘begeleid wonen’. Nu is ook de volgende stap daar: de teams van de Vrouwenopvang, Gezinsopvang en het Ambulant Team Huiselijk Geweld gaan er mee aan de slag!

Lees meer

Novire ontwikkelt het ParticipatiePortfolio: een instrument voor duiden van de uitkomsten van de zorg

Nieuws

Het stof van de eerste facturatie en declaraties in het nieuwe stelsel begint langzaamaan neer te dalen. Daarom is Novire nu klaar voor de volgende stap: het zichtbaar maken van de resultaten van de zorg. Novire introduceert het ParticipatiePortfolio. Dit is hét instrument om vanuit de ‘klant als normale burger’ te gaan sturen op de uitkomsten. Om één duidelijk vertrekpunt te hebben voor de verantwoording van de zorgresultaten aan alle financiers en stakeholders.

Lees meer