Novire heeft in het afgelopen decennium vanuit een uniek gedachtegoed een kwaliteitskader, ict-instrumentarium, werk- en leeromgeving en keurmerk ontwikkeld. Met deze middelen helpt Novire organisaties om snel en flexibel in te spelen op ontwikkelingen in de interne en externe omgeving. Welke oplossingen bieden wij u?

Zicht op de klant

Wij brengen uw klanten en hun omgeving volledig in beeld. Daarvoor ontwikkelden we de Qsuite, een SaaS-dienst die web based is, laagdrempelig en schaalbaar. Dit integraal informatiesysteem is vanuit de klant opgebouwd en voegt zich naar de wensen van uw organisatie. Dankzij de Qsuite zijn uw medewerkers minder tijd kwijt aan administratie- en organisatieprocessen. Zo komt er meer tijd voor en dus zicht op de klant. Dat vraagt van uw medewerkers een andere manier van denken en werken. Onze werk- en leeromgeving helpt uw medewerkers klantgerichter, efficiënter en professioneler te werken.

Grip op de organisatie

Wij creëren samenhang. Ons ict-systeem Qsuite verbindt al uw klant-, medewerkers-, administratie, kwaliteits- en organisatieprocessen (inclusief uw beleids- en PDCA-cyclus) in twaalf kernprocessen (zie de afbeelding). Ons systeem sluit naadloos aan op uw eigen organisatieconcepten, kwaliteitsmodellen en software en verrijkt deze waar nodig. De Qsuite verhoogt de efficiëntie en inzichtelijkheid van uw organisatie. Met de gedegen rapportages kunt u zich verantwoorden naar al uw stakeholders op micro-, meso- en macroniveau. Ontwikkelingen in de wet- en regelgeving nemen we mee in regelmatige updates, zodat u zowel strategisch als operationeel goed in kunt spelen op de ontwikkelingen in uw omgeving.

Ruimte om te ondernemen

De combinatie van enerzijds een klantgericht concept en anderzijds een professioneel samenhangend systeem, zorgt ervoor dat u minder tijd kwijt bent aan de beheersing van uw organisatie. Hierdoor kunt u meer sturen op uitkomsten en u vooral bezighouden met zaken waar uw organisatie krachtiger van wordt, bijvoorbeeld innovatie, marktontwikkeling, vergroten van uw maatschappelijk of zakelijk rendement, enz.

Graag gaan we met u in gesprek en laten we u zien hoe de Qsuite en de werk- en leeromgeving in de praktijk werken. Neem vrijblijvend contact met ons op.