Het gedachtegoed van Novire bestaat uit drie delen.

1. Klant(gericht vs. klantgericht)

De klant staat centraal binnen ons gedachtegoed. Is dat vernieuwend? Ons antwoord; jazeker. Neem een gemiddelde Nederlandse zorgorganisatie. In de meeste gevallen zult u ondervinden dat de organisatieprocessen of financiën het uitgangspunt zijn. Niet omdat men de klant niet centraal wíl zetten, maar omdat het systeem nu eenmaal zo in elkaar zit. Dat zet klanten en medewerkers te vaak klem. Om die reden hebben wij het hele zorgproces grondig op zijn kop gegooid en opnieuw ingericht. Zodat mensen op ieder vlak leidend zijn, systemen volgend. Het ontwerp van deze nieuwe inrichting hebbben we zorgvuldig aangepakt met een diverse groep experts. Zodat de nieuwe volgorde op alle vlakken klopt, logisch werkt en effectief is. Nu ziet ‘klantgerichtheid’ er heel anders uit. Het is een krachtige manier van denken en werken geworden die uw organisatie helpt verbeteren op alle niveaus. Eentje die ruimte geeft aan mensen.

Participerende burger

Wij zien de klant als participerende burger. Mensen willen meedoen. Soms gaat het minder goed en is iemand patiënt, soms gaat het beter en is men consument, maar te allen tijde is iemand burger van een samenleving. Dat is de basis van het concept, dat iedereen er op zijn eigen wijze toe doet en meedoet. Het gaat dan ook niet om wat iemand níet kan, maar wat hij wél kan.

2. Wetten en normen geïntegreerd in het klantproces

Op de conceptbasis ‘klant’ ligt een tweede laag; de eisen en regels waaraan zorgorganisaties moeten voldoen. Dit zijn alle bestaande normen, maar nu geïntegreerd in het klantproces. Dat maakt de administratieve last lichter.

3. Vier belangrijke thema’s

Op deze dubbele fundering staan vier thema’s die dwars door het model heen lopen:

  • De juridische positionering van de burger in het zorgstelsel
  • Een gezonde businesscase
  • Kwaliteit, veiligheid en risico’s
  • Bestaansrecht geuit in Maatschappelijke Verantwoording Nieuwe Stijl