Het Improvement Model is een kwaliteitskeurmerk. De basis is hetzelfde gedachtegoed als onze totaaloplossing.

Behoefte aan verbetering

Het Improvement Model is ontstaan vanuit het werkveld zelf. Een groeiend aantal zorgexperts ruimte zag voor verbetering. Zij hebben de laatste jaren hard gewerkt aan een kwaliteitssysteem dat aansluit bij Nederland en de zorg anno nu.

Verder dan HKZ en ISO

Het Improvement Model is tot op zekere hoogte vergelijkbaar met HKZ, ISO en Prezo. Alle vier zijn het verbetersystemen die door de Raad voor Accreditatie zijn geaccepteerd als kwaliteitskeurmerk. Vervolgens gaat het Improvement Model een stap verder. Het Model stimuleert een manier van werken die beter aansluit bij de huidige zorg en maatschappij. Bovendien is de werkvorm motiverend.

U ziet realtime de uitkomsten van uw zorg. Uitkomsten van uw klantproces, maar ook van alle randvoorwaarden die nodig zijn om goede zorg te bieden. Op medewerker- en organisatieniveau.

Het Model levert zeer concrete uitkomsten op per onderdeel, in percentages en kleuren. Zodat direct het verbeterpotentieel zichtbaar wordt. Alle betrokkenen in de organisatie hebben een rol en met elkaar wordt aan een goede score gewerkt. Er wordt een verbetercyclus in gang gezet op alle niveaus. Bevestigend en motiverend; stijgende scores en een kompas dat groen uitslaat.

Certificatie

Voor certificatie volgens het Improvement Model kunt u terecht bij een certificerende instelling.

Werkt u met onze totaaloplossing en wilt u uw organisatie laten certificeren?

Dan heeft u twee opties. U laat zich certificeren volgens het Improvement Model. Deze sluit naadloos aan op de totaaloplossing. Wilt u toch graag blijven werken met uw huidige kwaliteitsmodel? Dat kan ook. Onze oplossing is zeer geschikt om andere keurmerken te faciliteren, zoals ISO, HKZ, maar zeker ook Prezo, omdat dat – net als het Improvement Model – een productcertificering is.

U werkt niet met onze oplossing maar wilt wel volgens het Improvement Model gecertificeerd worden?

Dat kan. Het Improvement Model sluit aan op voorgaande modellen die u mogelijk heeft gebruikt en gaat dan verder.