Novire zet kennis om in onze strategische totaaloplossing. Dat doen we continue. Deze totaaloplossing wordt praktisch in onze software, de Qsuite. Daarom ontwikkelt de Qsuite zich ook meer en meer. We doen dit met en voor het werkveld. Voor onze partners en onze klanten. De bevindingen uit de werkpraktijk vormen daarmee een belangrijke voedingsbodem voor de verdere verbetering van de Qsuite. Met deze verbetering kan de professional in de werkpraktijk vervolgens zijn of haar werkzaamheden optimaliseren. Zo is de cirkel rond.

Methodische aanpak

Novire werkt hierbij volgens een gestructureerde en methodische aanpak. We hanteren de SCRUM methode. Dat wil zeggen dat we vanuit een lange termijn visie in korte cycli nieuwe releases ontwikkelen. Novire hanteert wekelijkse sessies, waarbij de prioriteiten worden bepaald.

Geagendeerde updates

Op onze website vermelden we de geagendeerde updates per maand, voor de komende maanden (gepubliceerd vanaf augustus 2015). Hoe dichterbij een maand komt, hoe concreter we de agenda invullen. We behouden ons het recht voor om – als de situatie daarom vraagt – de planning aan te passen. U kunt op de website altijd de laatste versie van de planning terugvinden onder het item ‘Planning – geagendeerde updates’.

Aanvraagprocedure nieuwe functionaliteiten

Heeft u ideeën voor een verbetering van de huidige functionaliteit of voor nieuwe functionaliteiten? Bekijkt u dan de planning om te zien of uw idee al gepland is. U kunt uw vraag ook stellen via onze servicedesk. Is deze nog niet gepland? Dan kunt u een verzoek indienen via een vaste procedure. Stuurt u uw aanvraag naar de servicedesk via de knop ‘ondersteuning’ of middels een email naar info@novire.nl.. Vermeld in uw aanvraag de volgende onderdelen:

  • Beschrijving van de gewenste functionaliteit: wat moet de functie doen?
  • Wat is de reden van deze gewenste functionaliteit?
  • Wat is de meerwaarde van deze functionaliteit voor de klant, de medewerker en/of de organisatie?
  • Door wie in de organisatie is de aanvraag geaccordeerd? Wanneer de aanvraag deze onderdelen bevat, nemen we de aanvraag in behandeling.

Eenmaal per maand beoordelen we de aanvragen en besluiten we of de aanvraag gehonoreerd kan worden. Onze criteria hierbij zijn: - past de aanpassing binnen de filosofie van de Qsuite: draagt het bij aan het zicht op de klant, de grip op de organisatie en de ruimte om te ondernemen? - is het toepasbaar bij meerdere klanten en/of meerdere oplossingen? M.a.w.: is het niet een specifieke maatwerkvraag voor één specifieke situatie bij één klant?

Wanneer we de aanvraag honoreren, nemen we deze in de planning op. Wanneer we de aanvraag niet kunnen honoreren, dan zullen we onderbouwen waarom de aanvraag niet aan de criteria voldoet. We informeren u over de uitkomst.

Release notes

In de releasenotes leest u welke verbeteringen van bestaande functionaliteiten of nieuwe functionaliteiten gereed zijn gekomen (gepubliceerd vanaf augustus 2015). Grote aanpassingen in bestaande functionaliteiten kondigen we vooraf aan in aparte communicatie naar uw contactpersoon. We voorzien aanpassingen en nieuwe functionaliteiten van uitleg en instructies. U kunt zelf bepalen of en wanneer u van de nieuwe functionaliteiten gebruik wenst te maken.

Brainstorm en advies

Wilt u nadere uitleg van de mogelijkheden? Of wilt u brainstormen over uw situatie en hoe de Qsuite uw werkzaamheden (nog beter) kan ondersteunen? Dat is mogelijk. Op basis van de kansen en uitdagingen in uw organisatie denken we mee, geven we advies en kunnen we de Qsuite voor u verder inrichten. Er is zeer veel functionaliteit beschikbaar die u wellicht op dit moment goed van dienst kunnen zijn, maar die u nog niet inzet. Komen er uit de brainstorm ideeën voor nieuwe functionaliteiten? Dan nemen we deze mee in de aanvraagprocedure voor nieuwe functionaliteiten. Met slechts een dagdeel ondersteuning van ons per bijvoorbeeld half jaar kunt u al een heel grote invloed uitoefenen op hoe de Qsuite nog beter voor u werkt. We investeren hiermee beiden in een mooie samenwerkingsrelatie en in het delen van kennis, met als resultaat een kloppend softwaresysteem voor uw specifieke situatie. Zo heeft u uw maatwerk in een standaardoplossing; een unieke situatie!