06-01-2015

Februari 2016

Ook februari 2016 heeft nog volop in het teken gestaan van de ontwikkeling van alle functionaliteiten voor de Mezzo leden. Om de migratie aan het einde van maart goed te doen slagen, is het nodig er een aantal functionaliteiten bij te ontwikkelen. Uiteraard hebben we ook de migratie zelf volop getest. Verder hebben we een grote slag geslagen rondom het onderdeel procesmanagement en het planbord voor Yarden. Tenslotte zijn er veel stappen gezet in de ontwikkeling van de opleidingen van de Improvement Aacdemy: kortom, een zeer vruchtbare maand!

Lees meer

December 2015

In december 2015 hebben we belangrijke stappen gezet in de verdere integratie van de leer- en de werkomgeving van de Qsuite. Zo kunnen onze klanten nog beter gebruik gaan maken van het kenniscentrum dat Novire is. Ook hebben we verder gewerkt aan een aantal functies die belangrijk zijn voor de aankomende migraties van MezzoRegistratie in januari 2016. Zo is de entiteit ‘persoon’ aan de Qsuite toegevoegd. Alle voorbereidingen hebben we hiervoor al getroffen, maar de uitrol hiervan zal in de maand januari 2016 plaatsvinden. Ook hebben we de uitrol voor naar de inloophuizen van IPSO voorbereid, die begin januari plaats zal vinden.

Lees meer

November 2015

In deze maand hebben we grote stappen gezet om de migratie van MezzoRegistratie naar Qsuite voor alle Mezzo-leden goed te laten verlopen. We hebben ervoor gezorgd dat de gehele database van MezzoRegistratie zijn plaats vindt in de datastructuren van de Qsuite, maar dan wel op zo’n manier dat een organisatie nu weer opnieuw kan kiezen over welke functionaliteit ze wel en niet wil beschikken. Verder hebben we vooral gewerkt aan de verdere uitbreiding van de planningsfunctionaliteiten.

Lees meer