03-04-2014

In de afgelopen maanden hebben we veel ontwikkelingen doorgevoerd, die nu in augustus al uitgerold zijn. Bekijk een overzicht.

Plan kunnen kopiëren

Een veelgevraagde functie is beschikbaar! Je kunt een plan van een klant kopiëren. Dat scheelt veel tijd wanneer je een plan evalueert en het blijft grotendeels hetzelfde. Of wanneer je als wijkverpleegkundige signaleert dat er maar één handeling bij of af hoeft. Laat je huidige plan in tact, kopieer, pas start- en einddata aan en daarna de inhoud. Klaar is Kees! O ja, als de omstandigheden veranderen en je meet opnieuw, dan graag wel een plan opbouwen vanuit de metingen.

Indicatie wijkverpleging printen

Vanaf nu kan je zelf jouw indicatie wijkverpleging (Omaha) printen. Tot nu toe maakte Novire zelf nog even de print op, maar dat hoeft niet meer. Het systeem wordt gevuld. Let op; is een datum leeg, dan wordt de datum van vandaag geplaatst. We kijken daarvoor nog naar een oplossing. We printen naar Word alle data. Is het te veel? Dan kan je zelf wat weghalen. Deze functie is onderdeel van de module Indiceren.

Altijd inzicht in je berichten en herinneringen

Viel het je op toen je inlogde? Bovenaan jouw menu en in de klantdossiers zie je nu altijd twee icoontjes. Eén met een envelopje en één met een belletje. Dit zijn berichten en notificaties. Heb je een berichtje via het berichtenverkeer? Of heb je een herinnering van een actie? Dan zie je ze hier.

Verbeterde snelheid bij het opslaan van grote meetformulieren

Misschien heb je het al gemerkt? Grote meetformulieren zoals de zelfstandigheidsmeting, risicosignalering en de Omaha-zorgrvraagmeting zijn sneller geworden. Het opslaan duurde langer omdat de Qsuite meteen de scores berekende. Bij formulieren kunnen we nu kiezen voor ‘meteen berekenen’ of ’s nachts berekenen’. Het verschil is te merken. Deze functie is onderdeel van de module Meten.

Nieuw menu

De stijl van de Qsuite is aangepast, om zo klaar te zijn voor het gebruik op mobiele apparaten. Bij de nieuwe stijl hoort een nieuw menu. Het systeem wordt er veel duidelijker en gebruiksvriendelijker van.

Handleidingen en instructies

Ook nieuw is dat we in de Qsuite zelf overal handleidingen en instructies toevoegen. Op iedere pagina in de Qsuite zijn en komen handleidingen en instructies beschikbaar.

Indicaties vergrendelen

Indicaties kunnen nu – na controle – door Novire worden vergrendeld. Het gebeurde wel eens dat wijkverpleegkundigen eerdere indicaties bewerkten in plaats van nieuwe indicaties aan te maken. Zijn de indicaties gecontroleerd en verzonden aan de Lelie zorggroep? Dan zet Novire de indicaties nu ‘op slot’.

Kiezen met wie je een rapportage deelt

Het rapporteren in het klantdossier kon al langer. Het delen van en rapportage met je team (afdeling) ook (bijvoorbeeld bij een overdracht). Maar wat als je als medewerker in meerdere teams werkt? Dat leverde verwarring en ruis op. Nu kan je bij het delen van een rapportage aangeven met welk teams of welke teams je de rapportage wilt delen.

Notificatie bij het delen van een rapportage met de afdeling

Deel je een rapportage met je collega’s? Dan is het ook wel handig dat zij weten dat er iets belangrijks is. Nu krijg je een berichtje. En die zie je dus nu ook bovenaan je pagina. Zo kunnen we sneller en efficiënter kennis delen en weet je zeker dat je niets over het hoofd ziet! Tip van de dag hierbij: wees zuinig met delen. Deel alleen wat echt belangrijk is, want dan blijft deze functie waardevol.

Verslagen van multi-disciplinaire overleggen

Op veler verzoek en al wat langer in ontwikkeling, maar nu is het zo ver: ook verslagen van multi-disciplinaire overleggen kunnen in het klantdossier worden vastgelegd. Overleg gehad met de klant en/of meerdere collega’s of externe betrokken professionals? Leg dan hier je verslag vast.

Business Intelligence nieuwe stijl: alle gegevens te ontsluiten

Weer een belangrijke stap is er gezet in het ontsluiten van gegevens. Met een zeer innovatieve methode kan alle geregistreerde data nu worden weergegeven in tabellen en grafieken. En alles kan worden geëxporteerd naar Excel. Alle data ‘onder de knop’ en maximaal transparant.

Onderscheid tussen vrijwilligers en betaalde krachten

In de Qsuite is nu een nette oplossing ingebouwd voor het kunnen onderscheiden van vrijwilligers en betaalde krachten. In de organisatie-instellingen kan je kiezen of je hiervan gebruik wilt maken. Maak je hiervan gebruik, dan zie je onder ‘Mijn medewerkers’ een B (betaald) of een V (vrijwillig) achter iemand naam.

Indicaties verder verbeterd

De Qsuite die voor jou, als wijkverpleegkundige, nu rekent. In het plan kan je aangeven hoe vaak en in hoeveel minuten de actie moet worden uitgevoerd. En het systeem vult jouw indicatie voor je in. Zo hoef je alleen nog maar zelf te kijken of het toch niet nog slimmer en met minder tijd zou kunnen.

Uitgebreider rapporteren op doelen

Nu kan je niet alleen op doelen, maar ook op leefgebieden en acties rapporteren als je dat wenst.

Mobiele versie van de Qsuite gereed

Weer kunnen we een mooie mijlpaal melden: de Qsuite is nu ook beschikbaar in een mobiele variant. In de mobiele versie van de Qsuite worden de belangrijkste functies zo beschikbaar gesteld dat niet alleen medewerkers makkelijk kunnen rapporteren en registreren, bijvoorbeeld, maar dat ook klanten zelf hun eigen dossier kunnen beheren en inzien.

Apart tussenvoegsel

Eerst staat het tussenvoegsel nog bij de namen van klanten, nu wordt het tussenvoegsel apart geregistreerd.

Eén systeemplan in het systeemdossier

Het systeemdossier hadden wel al lang, maar nu komt ook het systeemplan eraan. In het dossier van moeder kan je dan als actiehouder ook het kind toevoegen. We hebben nog veel meer mooie plannen met het systeemdossier, maar dit is in ieder geval weer een mooie volgende stap.

Mailing-wens

We gaan het straks mogelijk maken om via de Qsuite met MailChimp emailnieuwsbrieven te gaan zenden. Maar leg nu maar vast of je iemand in een mailinggroep wilt hebben of niet. Doe jij vast dit werk? Dan werken wij door aan de koppeling en dan komt dat straks mooi bij elkaar! Wil je hier gebruik van maken? Laat het ons weten.

Beschikbaarheid vastleggen van medewerkers

Wanneer kan ik wel werken? Wanneer ben ik echt niet beschikbaar? Wanneer ben ik ‘oranje’, dat wil zeggen ‘beschikbaar als het moet’? Leg het vanaf nu vast in het medewerkersdossier. Vanaf deze maand gaat dit meegerekend worden in de planning.

Gemeenten ingebouwd in het systeem

Dit is steeds belangrijker. Per gemeente, per wijk werken. De eerste stap zit nu in de Qsuite. Het vervolg staat weggepland voor de komende maanden.

Activiteiten aanmaken en plannen

Activiteiten, zoals cursussen, trainingen, inloopochtenden. Je kunt ze vastleggen, met kenmerken en al. Vanaf deze maand kun je ze ook gaan inplannen. Welke medewerkers of vrijwilligers horen erbij en welke deelnemers geven zich op?

Online inschrijven op activiteiten

Wanneer je nu niet zelf gasten en vrijwilligers wilt plannen, dan kan je ze ook laten inschrijven en intekenen. Een mooie pagina waarop men dat kan doen en jou als coördinator het inzicht geeft in hoe vol de activiteiten al zijn. En of er wel voldoende vrijwilligers zijn. Op een later moment kunnen we deze pagina ook zo beschikbaar maken dat je webbouwer deze in je eigen website kan integreren.

Sociale relaties

Sociale relaties op klantniveau gaan we verbinden met de relaties op organisatieniveau. Zodat ook leveranciers, verwijzers en financiers een vaste plaats hebben. Ook gaan we sociale relaties kunnen plaatsen op het voorblad van het klantdossier. Tot nu toe deden we dat al in een quick-fix, maar niet in een nette oplossing. Resultaat daarvan is dubbele invoer en dat is niet fraai. We gaan er nu een nette oplossing van maken. Hebben we dat gedaan, dan kan iedereen de relaties goed zetten en kunnen wij de volgende stap zetten: een grafische weergave van een sociogram.

De basis is nu gereed. Onder Beheer en Ketenpartner kunnen de relaties op organisatieniveau worden vastgelegd. Een verdere verbeterslag volgt in de komende maand.

Gevulde tijdlijn met taken in de toekomst en in het verleden

Welke meting moet nu wanneer gedaan worden? In de tijdlijn zie je welke metingen in het klantdossier wanneer gepland zijn. Open je de meting vanuit deze takenlijst/tijdlijn? Dan hangt deze meteen aan de juiste termijn. Je ziet ook in één oogopslag of deze al afgerond is en wat de uitkomsten van de metingen zijn. Meting vergeten? Hij staat ook in je notificatielijstje!

Ook hiervan kunnen we zeggen dat het nagenoeg gereed is, maar de punten op i gaan mee naar de volgende maand. We kunnen pas uitrollen als alle punten op de i zijn gezet en het perfect werkt!

Meerdere datums in het klantdossier en het medewerkersdossier

Nu kan je alleen een klant in en uit zorg melden. En een medewerker een start- en einddatum van een contract geven. Maar er zijn meer data te bedenken. Voor de klant bijvoorbeeld: datum openen dossier, datum kennismaking, datum intake, datum starten dienstverlening. Zo geldt dat ook voor de medewerker. We gaan meerdere data inbouwen.

Deze functionaliteit is klaar, maar nu moeten we dit alleen nog uitrollen in alle bestaande dossiers. Dat is nog een ingewikkelde slag die we meenemen naar de volgende maand.

BI-rapportages op tijd filteren

Geef een begindatum en een einddatum aan en je hebt alle data van de tussenliggende periode. De Business Intelligence blijven we verfijnen. Er komen deze maand ook weer meer rapporten bij, zodat je nog meer gegevens kunt gaan gebruiken. Wil je weten wat deze BI ook alweer is? Kijk dan nog even hier.

Deze ontwikkeling is bijna gereed, maar er is nog één lastig puntje om op te lossen voor we het kunnen uitrollen.

Matching hulpvraag en hulpaanbod

Het vastleggen van een hulpvraag was al mogelijk. Nu kun je ook het hulpaanbod vastleggen en zo kun je hulpvrager en vrijwilliger met elkaar matchen.

Mijn medewerker-pagina

We kennen al de Mijn Klanten-pagina. Deze maand is daar ook de Mijn Medewerker-pagina bijgekomen. De ontwikkeling is nagenoeg gereed, maar de laatste dingen moeten nog gedaan worden, dus ook deze gaat mee naar de volgende maand.

Plannen van zorg en dienstverlening, zowel centraal als decentraal

Plannen: het werkte al een tijdje, maar we hebben er een flinke verbeterslag overheen gemaakt. Zowel centraal in de wijk, als decentraal – tussen een persoonlijk begeleider en een klant – kan je plannen. Hoe het werkt? We vertellen je er binnenkort alles over! Deze ontwikkeling is gereed, maar er liggen nog verbeterpunten op de plank die meegaan naar de volgende maand.

Registeren vanuit de planning

Heb je eenmaal een planning? Dan is registreren een ‘eitje’. Planning = registratie, dat is het principe. Jouw planning komt in jouw takenlijst / tijdlijn. Je hoeft alleen maar af te vinken en eventuele wijzigingen door te geven.