31-12-2015

In december 2015 hebben we belangrijke stappen gezet in de verdere integratie van de leer- en de werkomgeving van de Qsuite. Zo kunnen onze klanten nog beter gebruik gaan maken van het kenniscentrum dat Novire is. Ook hebben we verder gewerkt aan een aantal functies die belangrijk zijn voor de aankomende migraties van MezzoRegistratie in januari 2016. Zo is de entiteit ‘persoon’ aan de Qsuite toegevoegd. Alle voorbereidingen hebben we hiervoor al getroffen, maar de uitrol hiervan zal in de maand januari 2016 plaatsvinden. Ook hebben we de uitrol voor naar de inloophuizen van IPSO voorbereid, die begin januari plaats zal vinden.

Vernieuwde versie Improvement Academy

In december is de nieuwe versie van de Improvement Academy vrijgegeven. Met deze nieuwe versie hebben de studenten een beter inzicht hebben in waar ze zijn en wat hun resultaten zijn. Bovendien zijn de leer- en de werkomgeving verder geïntegreerd, waardoor een student maar één keer hoeft in te loggen en wel de beschikking heeft over beide omgevingen. Meer daarover lees je hier.

Meerdere varianten van de activiteitenplanning

Daarnaast was het al mogelijk om in de activiteitenplanning ook de rooster- en capaciteitsplanning uit te voeren. Het is nu mogelijk worden om dit aparte type ook apart te printen. Wel net zo gemakkelijk wanneer je bijvoorbeeld het rooster apart wilt communiceren via de mail. Uiteraard kan de communicatie ook geheel via de Qsuite plaatsvinden, maar wanneer bijvoorbeeld vrijwilligers of bepaalde groepen medewerkers nog niet op de Qsuite zijn aangesloten, dan behoort ook het printen tot de mogelijkheden. Wel net zo’n prettig idee!

Registratie en rapportage deelgenomen activiteiten

Het registreren van de aanwezigen kan op verschillende manieren plaatshebben. Soms moet dat op naam, gekoppeld aan een dossier, soms ook anoniem. Beiden zijn al mogelijk, maar zijn in deze maand nog gebruiksvriendelijker geworden.

Overzichtspagina’s met dossiers en snel-knoppen voor het aanmaken van dossiers

Met name de organisaties die met vrijwilligers werken en mantelzorgers ondersteunen beheren met heel weinig mensen heel veel dossiers. Een goed overzicht over alle dossiers én de belangrijkste informatie is daarom essentieel. De ontwerpen voor de overzichten waren al gereed maar ze zijn voor een deel ook in de software geïmplementeerd. Het is nog niet op live gezet; dat zal in januari volgen. Overigens zijn ze dan niet alleen voor de informele zorg handig, maar voor alle organisaties die met de Qsuite werken van grote meerwaarde!

Projectmanagement toegevoegd

Sinds deze maand is het ook mogelijk om processen strak te sturen op het niveau van de dossiers. Cruciale stappen en activiteiten in klant- en medewerkersdossiers, die samen een proces vormen, kan je vanaf nu achter elkaar plaatsen in een proces. De basis is in deze maand gelegd en zal in de komende maanden worden uitgebreid. Meer hierover lees je hier.