29-02-2016

Ook februari 2016 heeft nog volop in het teken gestaan van de ontwikkeling van alle functionaliteiten voor de Mezzo leden. Om de migratie aan het einde van maart goed te doen slagen, is het nodig er een aantal functionaliteiten bij te ontwikkelen. Uiteraard hebben we ook de migratie zelf volop getest. Verder hebben we een grote slag geslagen rondom het onderdeel procesmanagement en het planbord voor Yarden. Tenslotte zijn er veel stappen gezet in de ontwikkeling van de opleidingen van de Improvement Aacdemy: kortom, een zeer vruchtbare maand!

In detail zijn de volgende zaken gerealiseerd:

De archieffunctie is verbeterd

Wanneer je de dienstverlening aan een klant afsluit, kan je ook het dossier sluiten en archiveren. Al bijna vijf jaar wordt de Qsuite ingezet als oplossing voor het beheren van klant- en medewerkersdossiers. Nu hebben we echter weer verbeteringen doorgevoerd. Meer hierover leest u hier.

Weer een belangrijke stap gezet in de gegevensmigratie vanuit MezzoRegistratie

Wellicht is het wel het grootste project waar we bij Novire momenteel aan werken. De gegevensmigratie vanuit MezzoRegistratie naar de Qsuite. Voor ongeveer 40 organisaties moet dat dit jaar nog overgezet worden.

En zoals altijd geldt: de weg banen is het ingewikkeldst. Er zijn belangrijke stappen gezet en de meer daarover leest u hier.

Nieuwe systeeminstellingen informele zorg

Voor deze migratie hebben we nieuwe systeeminstellingen ontwikkeld. Er zijn weer nieuwe systeeminstellingen toegevoegd aan de Qsuite. De aanleiding hiervoor was de migratie van de gegevens vanuit MezzoRegistratie bij de organisaties voor mantelzorgondersteuning en vrijwilligerszorg. Meer hierover leest u hier.

Planbord voor Yarden

In de afgelopen periode hebben we hard gewerkt aan de ontwikkeling van het planbord. Novire zou Novire niet zijn als we niet meteen een bredere toepassing zouden bedenken en ontwikkelen.

Het planbord is daarom niet alleen voor Yarden ontwikkeld, maar kan door alle onze klanten worden ingezet wanneer zij hun klantdossiers planmatig of procesmatig willen bewaken. Uiteraard gebruiken wij de tool ook in ons eigen projectmanagementsysteem. Zo houden we overzicht over alle stappen en fasen in de projecten die wij uitvoeren bij onze klanten. Meer daarover leest u hier.

Projectdocumentatie verfijnd

Sinds eind januari is de projectdocumentatie heel goed te beheren via de Qsuite. Door de groeiende vraag naar de Qsuite was het erg belangrijk dat we een strak en gestandaardiseerd proces ontwikkelden. Na het doorvoeren van een aantal verbeterpunten is deze app in de Qsuite nu nog breder in te zetten. Meer daarover leest u hier.

Improvement Academy uitgebreid met lessen over de bedrijfsvoering

Iedere dag worden er aan deze naslagwerk-opleidingen nieuwe onderdelen toegevoegd. Telkens pakken we andere thema’s beet en die worden in de opleiding gevlochten. Het nieuwste thema dat nu beschikbaar is, is die van de tijdsregistratie. Op welke manieren kan er allemaal tijd geboekt worden in de Qsuite? Hoe plan je? Hoe registreer je? Hoe controleer je en hoe accordeer je? Meer hierover leest u hier.