01-03-2017

In februari 2017 zijn de volgende nieuwe functionaliteiten aan de Qsuite toegevoegd.

  1. De koppeling op het gebied van de MIC meldingen met Nedap is uitgebreid
  2. De koppeling op het gebied van de MIC meldingen met PlanCare is uitgebreid
  3. De koppeling met Beaufort is voorbereid
  4. Er is een start gemaakt met de ontwikkeling van het Datawarehouse met als eerste thema de MIC meldingen
  5. De daily digest functie is verbeterd waardoor mails in hoofd- en onderaannemerssituaties alleen naar de medewerkers van de eigen organisatie worden gezonden
  6. De tool voor management informatie voor de inloophuizen IPSO is doorontwikkeld en in een tweede versie gepubliceerd
  7. De tool voor management informatie voor de informele zorg is doorontwikkeld en in een tweede versie gepubliceerd
  8. Er is een self-assessment en risicoanalyse toegevoegd op het gebied van milieu- en duurzaamheidsbeleid
  9. De contacttypen bij de urenregistratie zijn flexibel gemaakt, dus kunnen zelf onder Beheer worden beheerd en vervolgens bij een tijdsregistratie worden toegevoegd