31-01-2016

Januari 2016 heeft volop in het teken gestaan staan van de eerste volledige migraties van de databases van MezzoRegistratie naar onze Qsuite. Hierdoor zijn we helaas niet toegekomen aan de aanpassingen in de verlofregistratie. Je weet niet wat er op je pad komt en sommige punten in de migratie hebben meer tijd en aandacht gekost. Zodanig dat we de maanden februari en maart er ook nog druk mee zijn.

Deze volgende punten zijn – naast de migratie van Mezzo – wel gerealiseerd in januari en daar zijn we trots op!

Personen

De allergrootste en ingrijpendste wijziging sinds tijden rolden we uit in januari. Dat was heel goed getest en uitgedacht, maar toch spannend. We hebben namelijk een nieuwe entiteit toegevoegd: de persoon!

Zo belangrijk voor ons: want om personen – mensen – draait het immers! Het had nogal wat voeten in de aarde. Meer daarover lees je hier. We zijn er trots op dat dit zonder grote hick-ups is gelukt!

Meldingsformulier informatieveiligheid toegevoegd aan de Qsuite

Sinds 1 januari jl. is de meldplicht datalekken in werking getreden. De meldplicht houdt in, dat organisaties het College bescherming persoonsgegevens (CBP, per 1 januari 2016 de Autoriteit Persoonsgegevens) direct in kennis moeten stellen van een datalek of een inbreuk op hun beveiliging, die ernstig nadelige gevolgen heeft voor de bescherming van persoonsgegevens of leidt tot een aanzienlijke kans daarop.

Dat betekent nogal wat in de praktijk. Novire ondersteunt haar klanten hierin door het toevoegen van het bijbehorende meldingsformulier. Meer informatie lees je hier.

Documentenbeheer

De functies rondom het documentenbeheer in de Qsuite zijn verder uitgebreid in deze maand. In de module waarin documenten worden beheerd worden wijzigingen en revisies altijd al opgeslagen. We hebben het nu mogelijk bgemaakt om de revisies terug te kijken én te bepalen welke revisies je getoond c.q. geprint wilt hebben. Meer daarover lees je hier.

Nieuwe systeeminstellingen voor de informele zorg toegevoegd

Gedurende de migratie van de gegevens uit MezzoRegistratie naar de Qsuite bleek het noodzakelijk om systeeminstellingen toe te voegen. In de Qsuite houden we heel strikt de rollen en de toegangsrechten tot dossiers gescheiden. Dit uiteraard in verband met de bescherming van de persoonsgegevens.

Je hebt rechten op een dossier wanneer je eerst verantwoordelijke bent voor een dossier of wanneer je expliciet toestemming hebt gekregen om bij een dossier te kunnen. Dat is de meest strakke instelling.

Al eerder maakten we het mogelijk om dossiers ook in teams automatisch te delen. Dat scheelde het met de hand aanzetten van de rechten per dossier, per teamlid.

Nu echter bemerkten we dat wanneer je duizenden dossiers in het systeem zet zonder eerst verantwoordelijke – dat was immers in MezzoRegistratie niet op deze manier vastgelegd – dat dan dossiers niet automatisch binnen een team gedeeld werden.

Ook is het zo dat bij de informele zorg juist alle dossiers wel gedeeld worden binnen het team. Met maar een kleine groep mensen moet je een heel netwerk bedienen en daarom moet je wel overal bij kunnen. Tijd voor een nieuwe instelling dus!

Meer daarover lees je hier.

Sociale relaties

We zijn er druk mee geweest en zetten in de komende weken de punten op de i: sociale relaties op klantniveau gaan we verbinden met de relaties op organisatieniveau. Zodat ook leveranciers, verwijzers en financiers een vaste plaats hebben.

Ook gaan we sociale relaties plaatsen op het voorblad van het klantdossier. Tot nu toe deden we dat al in een quick-fix, maar niet in een nette oplossing.

Het resultaat daarvan is dubbele invoer en dat is niet fraai. We gaan er nu een nette oplossing van maken. Hebben we dat gedaan, dan kan iedereen de relaties goed zetten en kunnen wij de volgende stap zetten: een grafische weergave van een sociogram. Deze aanpassingen hebben alles te maken met de implementatie van de personen: daarom laat het nog even op zich wachten.

Uploads bestanden versleuteld opgeslagen

Als Novire zijn we continu bezig met het beschermen van de persoonsgegevens binnen de Qsuite. Alle technische maatregelen die we kunnen nemen, nemen we. Om zo optimale veiligheid te kunnen garanderen. Eén laatste stap moesten we nog zetten en die hebben we nu ook gezet: de versleuteling van de geüploade documenten in de dossiers van de klanten en de medewerkers.

Projectdocumentatie goed geregeld in de Qsuite

Via de Qsuite kun je de projectdocumentatie nu heel goed beheren. Erg handig, omdat de inrichting en de implementatie van de Qsuite op zichzelf ook een project is.

Alle documentatie verwerken we tijdens dit inrichtings- en implementatietraject dus via deze app in de Qsuite. In deze maand is de functionaliteit van dit onderdeel van de Qsuite verder verbeterd. Meer daarover lees je hier.

Improvement Academy beschikbaar voor alle klanten

Novire biedt kennis, ondersteund door slimme software. Daarom biedt Novire een werkomgeving én – vanaf nu – een geïntegreerde leeromgeving. En daar zijn we heel trots op! Door deze geïntegreerde werk- en leeroplossing kan de kennis nog sneller en beter verspreid worden in ons netwerk.

Dat is nodig ook, want het netwerk breidt zich snel uit. Juist omdat het netwerk zich heel snel uitbreidt, is de uitrol van de geïntegreerde leeromgeving nu een heel belangrijke stap voor Novire.

Door de leeromgeving kunnen we kennis nog meer standaardiseren en gemakkelijker delen. In deze maand is de Academy uitgerold naar alle klanten. Iedere dag wordt weer nieuwe inhoud toegevoegd! Meer daarover lees je hier.

Dashboarding Improvement Academy

In januari hebben we de basis van de koppeling gelegd worden tussen de Improvement Academy en het dashboard voor de persoonlijke certificering van de opleidingen van het Hoornbeeck College. Op basis van deze dashboards kan dan de persoonlijke certificering van de docenten en de studenten worden afgegeven. In februari is dat het daadwerkelijk voor het eerst het geval; meer informatie daarover dus in de volgende maand!