20-02-2017

In november, december 2016 en januari 2017 zijn de volgende nieuwe functionaliteiten aan de Qsuite toegevoegd.

 1. De mogelijkheid is toegevoegd tot het instellen van een dagelijkse updatemail met alle nieuw toegevoegde informatie vanaf het intranet
 2. Een vervolgrelease management informatie informele zorg is uitgebracht met daarbij een management informatietool, nadat in de release hiervoor de eerste versie was uitgebracht
 3. Toevoeging functie van werkgebieden zodat vrijwilligers ook in een bepaald werkgebied, naast een woongebied, kunnen worden ingezet
 4. Er is een koppeling gerealiseerd met Nmbrs
 5. Er is een koppeling gerealiseerd met PlanCare van De Heer Software
 6. Er is een koppeling gerealiseerd met ONS van Nedap
 7. Bij het aanmaken van dossiers zijn er verbeteringen doorgevoerd waardoor je sneller kunt doorklikken naar een dossier dat is aangemaakt
 8. Component debiteuren zijn toegevoegd
 9. De eerste versie van de facturatiemodule is gereed
 10. Er is functionaliteit ontwikkeld waardoor incidentmeldingen vanuit PlanCare en vanuit Nedap geïmporteerd worden in de Qsuite en vanuit daar in de kwaliteitscyclus kunnen worden afgewikkeld
 11. In het kader van deze koppelingen zijn er aanpassingen in de Single Sign On-functionaliteit gerealiseerd om deze SSO te combineren met de koppeling met Nmbrs als personeelsinfornatiesysteem
 12. Het is vanaf nu mogelijk om in bulk een leidinggevende toe te wijzen of te wijzigen in medewerkersdossiers
 13. Een bug is opgelost rondom het synchroniseren van de persoonlijke gegevens van een persoon en deze zelfde persoonlijke gegevens in het medewerkersdossier
 14. Op de startpagina kan nu binnen de intranet functie onderscheid gemaakt worden tussen het tonen van een nieuwsbericht en een mededeling
 15. De eerste versie van de mobiele klantenapp is gelanceerd
 16. De eerste versie van de aangepaste weergave van het zorgplan is gereed
 17. Dossiers van klanten en medewerkers zijn uitgebreid met de weergave van de activiteiten
 18. Het smoelenboek kan vanaf nu gefilterd worden per afdeling
 19. Kwaliteitskader Verpleegzorg geïntegreerd in de Qsuite
 20. Er zijn betere linken toegevoegd zodat je gemakkelijker terug kan keren naar het voorblad van het klantdossier en het medewerkersdossier
 21. Het migratiescript vanuit MezzoRegistratie is aangepast zodat bepaalde datavelden en activiteiten omgezet kunnen worden naar labels die aan de dossiers worden ‘vastgeplakt’
 22. Het migratiescript vanuit MezzoRegistratie is zo aangepast dat het ook mogelijk is om verzorgden een eigen dossier te geven en deze te koppelen aan de mantelzorger middels een hoofd- en subdossier
 23. Toevoeging prikbord per team en totaal per organisatie, nadat we in de vorige release het prikbord alleen voor de organisatie hadden toegevoegd
 24. Uitbreiding van de Improvement Academy met leerplannen
 25. Uitbreiding van de Improvement Academy met dashboards en inzicht in de voortgang van de studenten
 26. Veel aanpassingen in de Improvement Academy in het doorontwikkelen van de opleidingen
 27. Er is een koppeling gerealiseerd met de website van een organisatie zodat aanmeldingen ook via de website rechtstreeks in de Qsuite verwerkt kunnen worden
 28. Er is een mogelijkheid toegevoegd om de knop ‘opslaan’ onderaan de pagina een dossiers van klanten en medewerkers aan te passen naar een andere tekst
 29. De knop ‘leeg maken’ onderaan deze pagina’s is verwijderd
 30. Vertaalmodule is toegevoegd met een heel aantal termen die nu vertaald kunnen worden. De module is zo opgezet dat er op verzoek gemakkelijk nieuwe onderdelen aan kunnen worden toegevoegd.