30-11-2015

In deze maand hebben we grote stappen gezet om de migratie van MezzoRegistratie naar Qsuite voor alle Mezzo-leden goed te laten verlopen. We hebben ervoor gezorgd dat de gehele database van MezzoRegistratie zijn plaats vindt in de datastructuren van de Qsuite, maar dan wel op zo’n manier dat een organisatie nu weer opnieuw kan kiezen over welke functionaliteit ze wel en niet wil beschikken. Verder hebben we vooral gewerkt aan de verdere uitbreiding van de planningsfunctionaliteiten.

In detail zijn dit de onderdelen die in de afgelopen maand weer aan de Qsuite zijn toegevoegd:

Verdere uitbreiding van de planningsfunctionaliteiten

In de Qsuite beschikken we over verschillende planningen: we kennen een activiteitenplanning en een route-, rooster- en individuele planning. In de afgelopen maand hebben we de beide planningen verder verbeterd. Zo is de herhalingsfunctie uitgebreid en gestabiliseerd. Onze planningen zijn gereed om volop gebruikt te gaan worden én om verder uitgebreid te gaan worden met diverse checks and balances. Daar zullen we in kwartaal 1 van 2016 verder aan werken. Meer daarover lees je hier.

Procesmanagement toegevoegd

In de activiteitenplanning hebben we een belangrijke nieuwe functionaliteit toegevoegd. We kunnen vanaf nu de activiteiten zó ordenen dat ze als in een proces achter elkaar worden geplaatst en er dus een proces ontstaat. Deze processen kunnen we op een later moment ook koppelen aan de procesbeschrijvingen (kwaliteitshandboek) in de Qsuite, zodat ook hier weer de samenhang geborgd is. Door activiteiten zo aan elkaar te koppelen, kan de Qsuite ook een overzicht teruggeven van de status per dossier per processtap. Dit zogenaamde planbord helpt bij het overzicht houden over de processen van verschillende dossiers, klantgroepen, medewerkers of vrijwilligers. Meer daarover lees je hier.

Meerdere dossierdata

Tot deze maand kenden we in de dossiers van de klanten en de medewerkers twee data: een start- en een einddatum van het dossier. Bij de klanten was dat de start en het einde van een zorgperiode en bij de medewerker de start en het einde van een contract. Deze data zijn er nog steeds, maar nu zijn er twee nieuwe data aan toegevoegd: de startdatum van het dossier en de einddatum van het dossier. Hierdoor wordt het mogelijk om onderscheid te maken in bijvoorbeeld een aanmeldingsfase en een fase waarin de zorg of dienstverlening ook echt daadwerkelijk gestart wordt.

Gecombineerd met deze nieuwe functie hebben we het mogelijk gemaakt om dossiers van klanten (en zo meteen ook van medewerkers) op een meer uniform op meerdere plaatsen in de Qsuite aan te maken. We hebben daar een speciale pop-up voor ontwikkeld die we ook vaker kunnen hergebruiken waardoor onze ontwikkelsnelheid nog verder zal toenemen. Meer daarover lees je hier.

Wijken toegevoegd

Ook is het vanaf nu mogelijk om wijken of buurten toe te voegen. Deze wijken worden in een centrale tabel voor de beheerder beheerd en kunnen in de afzonderlijke klant- en medewerkersdossiers worden toegevoegd. Meer daarover lees je hier.

Verbeterde look-and-feel

Sinds gisteren is de look-and-feel van de Qsuite veranderd. Weer een flinke stap richting de volledige integratie met de leeromgeving! Bovendien zijn we nu op een punt gekomen dat we steeds meer ‘leuke dingen’ aan de applicatie aan het toevoegen zijn. Zo kan je nu je eigen foto uploaden. Meer hierover lees je hier.

Doorontwikkeling Improvement Academy

Novire is een kenniscentrum en levert instrumenten waarmee je de kennis die je hebt opgedaan meteen in de praktijk kunt toepassen. Een leer- en een werkomgeving dus. We bieden kennis en de software hoort daar als vanzelfsprekend bij.

We zijn nu druk doende de leer- en de werkomgeving met elkaar te integreren en de eerste stap daarvoor is gisteren gezet. 2016 staat bij Novire dan ook in het teken van de leeromgevingen beschikbaar stellen zodat iedereen altijd van de totale kennisoplossing gebruik kan maken.

In deze maand hebben we hier belangrijke stappen in gezet. De uitrol vindt aan het einde van december plaats. Meer hierover lees je hier.

We hebben daarnaast ook nog doorgewerkt aan de volgende onderdelen. Ze zijn nog niet zover ontwikkeld dat ze al gereleaset kunnen worden, maar we hebben wel weer goede stappen in de goede richting gezet.

  • Oplossen van een bug in de weergave van de medewerkersdossiers, zodat afgesloten dossiers niet langer getoond worden onder Mijn Medewerkers;
  • Grafische weergave van een sociogram;
  • Kunnen vastleggen van acties in het plan waarbij je onderscheid kan maken tussen ‘advies, instructie en voorlichting’ en tussen ‘zelf uitvoeren’. Koppelen van deze acties aan de Omaha-indicatiestelling;
  • Nieuwe grafische weergave van het zorgplan, waarbij er meer inzicht komt in wat de klant zelf doet, wat het netwerk doet, wat advies en voorlichting is en wat echt zelf door de begeleider, verzorgende of verpleegkundige zelf wordt uitgevoerd;
  • Meer informatie weergeven op de klanten- en medewerkerspagina’s zodat zoeken makkelijker wordt;
  • Het kunnen verzenden en verwerken van anonieme vragenlijsten;
  • Verder uitbouwen van checks en rapportages bij de planning: zodat je meer en meer signalen krijgt op belangrijke kenmerken, zoals deskundigheid etc. Hierbij hoort ook het vastleggen van bekwaam- en bevoegdheden.