31-10-2015

In deze maand hebben we een technische basis gelegd voor het meest ultieme onderdeel in de Qsuite: het Improvement Dashboard.

Het ontwerp was al klaar – valide en geijkt aan het landelijke geaccrediteerde Improvement Model -, alle data is beschikbaar. We zijn nu verder gegaan met de ontwikkeling van het zogenaamde ‘datawarehouse’. Zodat we met deze data in het datawarehouse verbanden kunnen gaan leggen. We gaan gegevens tegen elkaar afzetten. We gaan scores en kleuren genereren. Zodat er een kompas ontstaat. Het kompas wijst de richting aan naar de klant en de maatschappelijke opdracht. Per indicator maken we een widget die je beschikbaar kunt stellen aan medewerkers. Zodat iedereen zijn of haar kleine kompas direct onder de knop heeft. De ontwikkeling gaat nog veel tijd in beslag nemen, dus we verwachten een uitrol niet voor het tweede kwartaal van volgend jaar, maar de start is gemaakt!

Verder zijn ook de volgende onderdelen gerealiseerd:

Qsuite als registratiesysteem voor de inloophuizen IPSO

In de maand oktober hebben we het registratiesysteem Qsuite voor de registratie door de inloophuizen van IPSO verder verfijnd en gepresenteerd in de landelijke vergadering. Hierbij heeft een uitbreiding van de activiteitenplanning plaatsgevonden, zodat gastvrouwen gemakkelijk – met een druk op de knop – aanwezigheid kunnen registreren en nieuwe dossiers kunnen aanmaken, zonder dat inzage daarna – omwille van de privacy rondom de persoonsgegevens – nog mogelijk is. Meer aanpassingen volgen nog in de komende twee maanden, zodat er vanaf januari door alle inloophuizen kennis gemaakt kan gaan worden.

Uitbreiding activiteitenplanning

De activiteitenplanning is uitgebreid met een weergave van kleuren, zodat snel zichtbaar is welke activiteiten al volledig zijn gepland en geregistreerd en welke activiteiten nog aandacht behoeven.

Agenda’s van klanten en medewerkers verder uitgebreid

De agenda’s van de klanten en de medewerkers zijn verder uitgebreid.

Verdere verbeteringen aan de planning

Met name de herhaalfunctie is verder geoptimaliseerd deze maand en daardoor stabieler geworden. Er zijn nog een aantal dingen te doen aan de planning, zodat deze functie nog weer verder verbetert. We werken daar in de komende maand aan door.

Mijn medewerker-pagina

We kennen al de Mijn Klanten-pagina. Deze maand is daar ook de Mijn Medewerker-pagina bij gekomen.

BI-rapportages op tijd filteren

Geef een begindatum en een einddatum aan en je hebt alle data van de tussenliggende periode. De Business Intelligence blijven we verfijnen. Er komen deze maand ook weer meer rapporten bij, zodat je nog meer gegevens kunt gaan gebruiken. Wil je weten wat deze BI ook alweer is? Kijk dan nog even hier.

Doelen en acties op het voorblad van het klantdossier

Vanaf nu zijn de actuele doelen en acties ook zichtbaar op het voorblad. Handig, want dan hoef je – om de actuele doelen en acties te zien – niet helemaal in het menu en in het plan te duiken. Het scheelt veel klikwerk. Bovendien zijn de doelen en acties ook nog eens in alle agenda’s opgenomen.

Samenvatting zorgplan in tijd

Veel organisaties hadden bij ons al aangekaart dat het wel handig zou zijn om onderaan het zorg- of begeleidingsplan in de Qsuite te zien hoeveel uren zorg er in het plan zijn opgenomen. Zo heb je voor de klant ook een handig overzicht van de zorgafspraken die in het plan zijn gemaakt. Het overzicht is nu toegevoegd.

Beter inzicht in zorg- en begeleidingsplannen

Zorg- of begeleidingsplan kunnen nu ook definitief gemaakt worden. Je kunt hem zelf ‘op slot’ zetten én plannen die verlopen zijn worden automatisch in een archief geplaatst, zodat je snel het overzicht hebt over welk plan actueel is. Dit zijn nieuwe functionaliteiten die de gebruiksvriendelijkheid vergroten.