31-10-2016

In augustus, september en oktober zijn de volgende nieuwe functionaliteiten aan de Qsuite toegevoegd.

 1. Matchingsvoorkeuren en -beperkingen zijn toegevoegd aan de dossiers en aan de matchingspagina
 2. Een eerste release management informatie informele zorg is uitgebracht met daarbij een management informatietool
 3. Uitbreiding functies Relaties
 4. Uitbreiding functies Activiteitenplanning
 5. Werking postcode api bij adressen van personen
 6. Verbinden van wijken aan postcodes en de postcode-api
 7. Toevoeging functie van wijkteams en verbinden van wijkteams aan wijken
 8. Uitbreiding zoekfilters op personen, medewerkers en klanten op allerlei zoekpagina’s en uitbreiden met zoekmogelijkheid op wijken
 9. Voorbladen van de klantdossiers zijn aangepast op basis van de nieuwe functionaliteiten
 10. Functies rondom de tijdsregistratie en facturatie uitbreiden
 11. Verblijfslocaties aan klantdossier toevoegen
 12. Takenlijst (to do) aan klantdossier toevoegen
 13. Uitbreidingen activiteitenplanning
 14. Toevoeging middelenbeheer in de planning
 15. Uitbreidingen documentenbeheer met de mogelijkheid om documenten per rol te publiceren of af te schermen
 16. Uitbreidingen documentenbeheer met de mogelijkheid om een document alleen beveiligd te kunnen downloaden naar Word
 17. Uitbreidingen intranet
 18. Toevoeging prikbord
 19. Toevoeging mogelijkheden om te reageren op nieuws
 20. Mogelijkheid tot het publiceren van mededelingen
 21. Toevoeging medewerkersoverzicht, smoelenboek en verjaardagskalender
 22. Uitbreiding van de Improvement Academy met het kunnen genereren van certificaten
 23. Veel aanpassingen in de Improvement Academy in het doorontwikkelen van de opleidingen