30-09-2015

In de maand september hebben we verder gewerkt aan de Qsuite voor de informele zorg. We hebben veel organisaties bezocht en de eerste organisaties zijn van start gegaan.

De uitrol van de mobiele Qsuite-applicatie een belangrijk aandachtspunt geweest en bovendien zijn we gestart met de ontwikkeling van het datawarehouse dat we nodig hebben voor het Improvement Dashboard. Ook is er veel tijd en energie gestoken in de ontwikkeling en toepassing van de digitale leer- en werkomgeving, de Improvement Academy.

We hebben de volgende zaken kunnen realiseren:

 • Verdere doorontwikkeling van de Qsuite voor informele zorg
 • Uitrol van de planning en de takenlijst. Uitrol van de nieuwe koppeling aan de agenda’s van de klanten en de medewerkers
 • Aanvulling rapportages informele zorg
 • Importfunctie vanuit de database van Mezzo-registratie, zodat de data van MezzoRegistratie overgezet kan worden naar de Qsuite
 • Automatische aanmaakfunctie voor nieuwe databases, zodat voor bijvoorbeeld IPSO nieuwe inloophuizen snel de beschikking hebben over hun eigen Qsuite-omgeving
 • Verdere doorontwikkeling van instructies en handleidingen
 • Inhoudelijk ontwerp en ontwikkeling van het Improvement Dashboard in de Qsuite
 • Inhoudelijk ontwerp en ontwikkeling van de koppeling van het Improvement Dashboard in de Qsuite naar de toetsingsmodule van het Improvement Model, zodat de Improvement Wizards zich (meer en meer) automatisch laten vullen vanuit de klantdossiers
 • Het kunnen plannen van indirecte tijd in de planning, waaronder ook (bereikbaarheids)diensten
 • We hebben een module ontwikkeld waarbij we heel gemakkelijk checks en notificaties aan de Qsuite kunnen gaan toevoegen in de komende tijd; langzamerhand zal dat uitbreiden
 • Het oplossen van een aantal bugs bij het kunnen toekennen van de prestaties en de Omaha-onderdelen in de ZVW-indicatie
 • Het oplossen van foutmeldingen bij de BI-rapportages wanneer er de eerste keer in een nieuwe omgeving een nieuwe meting wordt ingevuld
 • Het kunnen verwijderen van prestaties
 • Het oplossen van een niet-werkende voorgeschiedenis-grafiek
 • Het kunnen zien van toelichtingen uit het plan bij het rapporteren, zodat je kan zien welke rapportagepunten in de rapportages aan de orde moeten komen

De volgende van deze punten hebben we nader uitgelicht:

Nieuwe weergave van de uitkomsten van de zelfstandigheidsmeting

Er is iets heel moois toegevoegd aan de Qsuite deze maand. Ken je het ParticipatiePortfolio? In de zelfstandigheidsmeting meet je waar iemand zit in de mate van zelfstandigheid. Eerder zag je wel een score – als de meting door het Centrum voor Toegepast Onderzoek en Wetenschap wordt verwerkt – en zag je suggesties in je plan, maar meer directe feedback was er nog niet. Dat is er nu wel. En op zo’n manier dat je twee metingen naast elkaar kunt zetten. In een mooi overzicht. Klik hier voor meer informatie.

Plan definitief maken

Is een plan klaar? Dan moet je hem kunnen vergrendelen als verantwoordelijke. Uiteraard ook weer open zetten. Maar om te voorkomen dat er wijzigingen worden doorgevoerd die niet de bedoeling zijn, hebben we het mogelijk gemaakt om het plan op slot te zetten. Klik hier voor meer informatie.

Tijd schrijven bij een rapportage en een rapportage toevoegen bij het tijd schrijven

Leg je zo je tijd vast, dan kan je meteen even een rapportage toevoegen. Andersom kan ook. Gebruik je geen planning en tijdregistratie om te declareren, maar wil je toch even je tijdsbesteding bijhouden? Dan kan je bij het rapporteren je tijd vastleggen. Deze laatste uitrol volgt ook binnenkort, maar alles is er al voor in gereedheid gebracht ‘aan de achterkant’. Bij een gepland moment kan je inmiddels vanuit je agenda als de rapportage toevoegen aan een tijdsregistratie. Klik hier voor meer informatie.

Meerdere datums in het klantdossier en het medewerkersdossier

Eerder kon je alleen een klant in en uit zorg melden. En een medewerker een start- en einddatum van een contract geven. Maar er zijn meer data te bedenken. Voor de klant bijvoorbeeld: datum openen dossier, datum kennismaking, datum intake, datum starten dienstverlening. Zo geldt dat ook voor de medewerker. We hebben daarom meerdere data ingebouwd, maar de uitrol hiervan laat nog even op zich wachten omdat het nogal wat impact heeft op bestaande dossiers.

Samenvatting van het zorgplan in tijd toegevoegd

Veel organisaties hadden bij ons al aangekaart dat het wel handig zou zijn om onderaan het zorg- of begeleidingsplan in de Qsuite te zien hoeveel uren zorg er in het plan zijn opgenomen. Zo heb je voor de klant ook een handig overzicht van de zorgafspraken die in het plan zijn gemaakt. Het goede nieuws is dat we dit overzicht hebben toegevoegd. Klik hier voor meer informatie.

Opleiding mensgericht werken beschikbaar voor licentiehouders Qsuite

Een nieuwe focus voor iedereen in uw organisatie door een toegankelijke opleiding nieuwe stijl. Een opleiding waarbij het mensgerichte denken, werken en kijken centraal staat. Het werken met netwerken en in de wijk maakt hier integraal onderdeel van uit. Daarom is het een uitstekend instrument om de mindset van uw medewerkers te veranderen. Alles in de opleiding gaat namelijk over mensen en komt daardoor heel dichtbij. We begrijpen allemaal dat we zelf ook mensgerichte zorg zouden willen ontvangen. We willen dat voor onszelf, onze ouders, onze kinderen. Nu leren we hoe we dat in de praktijk kunnen brengen.

De opleiding is direct toepasbaar in uw organisatie en kosteloos wanneer u al met de Qsuite werkt! De software van de Qsuite is immers een hulpmiddel: het gaat om de kennis die we met elkaar delen. Wil je weten hoe je hierbij kunt aansluiten? Klik hier voor meer informatie.

Verdere verbetering van de planning

We hebben in deze maand ook veel tijd besteed aan de optimalisatie van de planning en daarbinnen van de herhaalfunctie van de planning. Het inplannen en tonen van de geplande activiteiten leverde nog wat hick-ups op, maar deze zijn nu verholpen.