15-09-2017

We zijn er trots op een major release te kunnen uitbrengen in september.

Deze major release bevat alle functionaliteiten die in het voorjaar en in de zomer van 2017 zijn ontwikkeld. Omdat alle voor twee minder grote releases geplande functionaliteiten toch meer samenhingen met elkaar dan eerst geacht hebben we alle functies bij elkaar in deze major release uitgebracht.

De planning, zoals deze op de website van Novire is gepubliceerd, is daarmee volledig behaald, alleen worden de functies in één grote release in plaats meerdere kleinere releases uitgebracht.

Dit heeft er ook mee te maken dat we – terwijl we veel nieuwe functionaliteiten ontwikkeld hebben – ook nog eens ingrijpende technische aanpassingen in de programmatuur hebben kunnen doorvoeren.

Nog meer technische flexibiliteit: een vooruitstrevende SaaS-oplossing

De release die nu uitgebracht wordt omvat dus veel functionaliteiten die we in dit document nader toelichten en uitleggen.

In de afgelopen periode hebben we – naast al deze functionele verbeteringen en toevoegingen – ook veel grote technische updates gedaan. Hierdoor is het nog meer mogelijk dan het al was om flexibel met updates om te gaan. Vanuit de werking van de SaaS kunnen we u flexibel en dynamisch nieuwe functionaliteiten bieden, zonder dat daar een door u merkbaar groot technisch onderhoud voor nodig is.

We zijn er trots op dat we op deze wijze zeer vooruitstrevend en heel flexibel u van de benodigde functionaliteiten in de Qsuite kunnen voorzien.

Verschillende soorten nieuwe functionaliteiten

In het onderstaande document lichten we alle nieuwe beschikbare functionaliteiten toe. Sommige van deze functies komen standaard voor iedereen beschikbaar. Andere functionaliteiten kunnen optioneel worden aan- of uitgezet en weer andere functionaliteiten zijn beschikbaar om apart af te nemen.

Sommige functies worden nu opgeleverd en zijn een aanloop naar een nog grotere aanpassing die hierna in de aankomende releases volgt. In de toelichting per onderdeel vindt u de uitleg.

Uw eventuele maatwerk en planning

Het kan zijn dat u op maat een vraag om nieuwe functionaliteiten aan ons heeft gesteld en dat deze functies in deze update beschikbaar komen. In dat geval ontvangt u persoonlijk van ons apart bericht. Heeft u een maatwerkvraag gesteld, welke nog niet in deze release zit, dan heeft u eerder van ons een planning ontvangen wanneer de functies dan wel te verwachten zijn.

Nu deze release is uitgebracht, bekijken we opnieuw de planning en eventuele effecten van deze release daarop. Waar van toepassing ontvangt u zo spoedig mogelijk van ons een nieuwe versie van uw planning.

We hopen u hiermee van dienst te zijn. Mocht u naar aanleiding van deze release vragen hebben, dan vernemen we uw vraag graag middels een vraag via de supportknop of middels het reactiedocument.

De volledige toelichting op alle hieronder opgesomde functionaliteiten vindt u in dit document.

Klik op de afbeelding om de pdf te downloaden

De volgende onderdelen zijn in de release toegevoegd of gewijzigd:

1 Algemeen

1.1 Vragenlijsten extern publiceren 1.2 Aanmaken klantdossier vanuit een aanvraag
1.3 Vragenlijsten ook vragen ‘met bolletjes’
1.4 Intelligentie in de vragenlijsten door de afhankelijkheden
1.5 Datumveld op ‘vandaag’ opslaan per abuis
1.6 Synchronisatie van de persoonsgegevens
1.7 Uitbreidingen in de verbergmodule
1.8 Uitbreidingen in de vertaalmodule

2 Klantdossier

2.1 Een script dat controleert op dubbele klantdossiers 2.2 Script om personen te verwijderen die geen dossier hebben 2.3 Dossier aanmaken en meteen relevante informatie vastleggen bij het dossier-aanmaak-scherm 2.4 Aanhef-opties 2.5 Locaties toevoegen bij het klantdossier, bij het aanmaken van het dossier 2.6 Foto van een klant toe te voegen aan het klantdossier 2.7 Voorblad van het klantdossier ook per profiel in te stellen 2.8 Begeleidingsafspraken 2.9 Uitbreiding rapportages met ‘begeleidingsafspraken’ 2.10 Uitbreiding rapportages met ‘rapportagesoorten’
2.11 Nieuwe weergave van de rapportages: in journaal-stijl mét doorzoekmogelijkheid door alle teksten
2.12 Mogelijkheid tot maken van notities / eigen werkaantekeningen in een dossier
2.13 Meet- en weeglijsten
2.14 Werkprocessen in een klantdossier vastleggen
2.15 Notificatie bij het aflopen van de indicatie
2.16 BSN controle 2.17 Aanpassing datumnotities op diverse plaatsen 2.18 Opvolgacties bij rapportages (contactverslagen) in het klantdossier

3 Medewerkersdossier

3.1 Overzicht van de opvolgacties
3.2 Mogelijkheid tot inzicht in alle klantrapportages
3.3 Matching
3.4 Kwalificaties vastleggen
3.5 Uitbreiding vastlegging gegevens bij de contracten (incl. salarisschalen)
3.6 Verlof aanvragen en toekennen
3.7 Koppeling met Nmbrs en zo meteen ook salarisstroken in de medewerkersdossiers plaatsen 3.8 Koppeling met Beaufort van Raet 3.9 Koppeling (importfunctie) Beaufort en de match met de SSO voor wat betreft de data die uit Beaufort komt 3.10 Jubilea
3.11 Wegschrijven van tijd op het werkbriefje naar aanleiding van een rapportage in het medewerkersdossier (indirecte tijd) 3.12 Uitbreiding van de export van geregistreerde tijd in de dossiers van de vrijwilligers

4 Medewerkerportaal

4.1 Nieuwe versie van het mobiele medewerkerportaal 4.2 Start- en stoptijden registreren

5 Organisatiedossier

5.1 Overdrachtsrapportages in een team
5.2 Overzicht van opvolgacties op het niveau van het team 5.3 Activiteitenplanning
5.4 Het in één keer kunnen registreren van een rij aan deelnemers bij de activiteitenplanning 5.5 Inschrijving voor activiteiten vanuit het klantdossier 5.6 Optimalisatie van de routeplanning voor de thuiszorg
5.7 Statusbord
5.8 Mogelijkheid tot het meegeven van statussen bij activiteiten
5.9 Nieuwe module voor locaties 5.10 Mogelijkheid tot het meeplannen van materialen en materiaalstatussen toe te voegen 5.11 Nieuwe versies van het planbord en het statusbord 5.12 Tijd schrijven en accorderen
5.13 Nieuwe module voor het vastleggen van tijdsregistraties
5.14 Facturatiemodule
5.15 Aanlevering facturen aan De Heer Software voor declaratie bij het landelijk berichtenverkeer 5.16 Koppeling met PlanCare 5.17 Koppeling met ONS Nedap
5.18 Optimalisatie exports 5.19 Notificatie bij het doorsturen van meldingen en meer mogelijkheden om meldingen in te zien 5.20 Koppeling met Ondertekenen.nl
5.21 Migraties en aanpassingen in migratiescripts
5.22 AO/IC kader ontwikkeld 5.23 Start gemaakt met een zelflerend planningsalgoritme

6 Leeromgeving

6.1 Leergroepen en klassen toe te voegen
6.2 Het instrument voor het starten van kennisplatforms is nu gereed! 6.3 Traject van start voor inventarisatie management informatie in de formele en informele zorg